Changemaker Espoo

Kiinnostaako vaikuttaminen? Haluaisitko toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta?

Sodessa toimii Changemaker Espoon paikallisryhmä. Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto. Paikallisryhmässä toimitaan, tempaistaan, pohditaan ja vaikutetaan Changemakerin teemojen ympärillä. Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi rauha, oikeudenmukaisuus, ympäristökysymykset ja hyvän tekeminen. Ryhmään on tervetullut mukaan kuka tahansa nuori tai nuori aikuinen. Espoon paikallisryhmä kokoontuu Sodessa joka toinen torstai klo 17.30-19. Lisäksi voidaan järjestää tapahtumia ja tempauksia sekä osallistua valtakunnallisiin Changemaker-viikonloppuihin.

Syksyn 2018 kokoontumispäivät ovat xx xx xx xx xx xx.

Changemaker-verkoston logo

Changemaker-ryhmässä saa tavata samanmielisiä ihmisiä ja pääsee vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin."

Ota yhteyttä

Ulla Kakko
nuorisotyönohjaaja
Espoonlahden seurakunta
Sode, Soukantie 13
02360 Espoo
Hanne Malkki
nuorisodiakoni
Espoonlahden seurakunta
Sode, Soukantie 13
02360 Espoo