Colourful Espoo

Lähetystyön ja kansainvälinen avun ryhmät

Lähetysryhmät tukevat nimikkolähettien työtä eri tavoin:

  • järjestämällä lähetysaiheisia tapahtumia
  • keräämällä varoja ja
  • rukoilemalla lähettien ja projektien puolesta.

Kansainvälisen avun toiminnassa mm. kerätään varoja eri kohteisiin ja pidetään esillä globaalia vastuutamme.

 

Toiminnan tiedot seurakunnittain:

Seurakuntien nimikkolähetteihin ja -kohteisiin ja muuhun kansainväliseen työhön voit tutustua Maailmanlaaja kirkko -osiossa.

Äiti Teresa -peittoja
Äiti Teresa -peitot on levitetty alttarille siunattavaksi.