Päiväkerhot

Lasten päiväkerhoja järjestetään kaikissa Espoon seurakunnissa. Ilmoittautuminen syksyllä  alkaviin päiväkerhoihin on aina maaliskuussa verkkosivujen kautta.

Kerhopaikasta ilmoitetaan huhtikuun loppuun mennessä.

 

Päiväkerho on...

  • toimintaa. Päiväkerho on seurakunnan varhaiskasvatusta 2-5-vuotiaille. Sen tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua ja kehitystä. Päiväkerhossa lapsi saa leikkiä, laulaa, liikkua ja askarrella. Evästuokio on tärkeä osa kerhoa. Lastenohjaajat suunnittelevat toiminnan lapsilähtöisesti huomioiden ryhmän tarpeita.
     
  • hiljaisuutta. Kynttilän syttyessä hiljennytään hetkeksi yhdessä. Lapsi saa kuulla raamatun kertomuksia ja tutustua kirkkovuoden juhliin. Lastenohjaaja kuulee lapsen kysymykset ja ihmettelyt. Päiväkerhossa lasten ihmettely ja pyhyyden kokeminen yhdessä tukevat perheen kristillistä kasvatusta.
     
  • ystävyyttä. Päiväkerho on turvallinen paikka lapselle kasvaa toisten lasten seurassa. Ryhmässä syntyvät ystävyyssuhteet ovat lapselle tärkeitä Ryhmässä lapsi saa kokea osallisuutta ja iloa. Hän oppii toimimaan toisten kanssa jakaen ja toisia huomioiden.
     
  • yhteistyötä. Kasvatuskumppanuus on lastenohjaajan ja vanhemman välistä luottamusta ja kunnioitusta. Kerhon ovet ovat auki vanhemmille keskusteluja varten. Lastenohjaajat kertovat mielellään kerhon toiminnasta ja arjesta vanhemmille. Samoin kahdenkeskiset keskustelut kuuluvat kerhokauteen.