Olarin kirkon ja Olars kyrkanin urut


Olarin kirkon urut
Urut on valmistanut urkurakentamo Veikko Virtanen Oy ja ne ovat vuodelta 1984. Uruissa on mekaaninen koneisto ja sähköhallinta sekä 43 äänikertaa, jotka jakautuvat kolmelle sormiolle ja jalkiolle. Urut edustavat rakennusajankohdan uusklassismiin pohjautuvaa kompromissityyliä. Urut peruskorjattiin 2011. Korjausten ja perushuollon lisäksi urkujen sointia voimistettiin. Pää- ja paisutuspillistön mensuureja laajennettiin lisäpilleillä. Varsinkin pääpillistön äänikertoja uusittiin. Kaikki vanhat kieliäänikerrat on korjattu ja äänitetty uudelleen. Niiden sointi sulautuu nyt tasapainoisemmin huuliäänikertojen sointiin.
 

 

Olars kyrka, Espoon ruotsinkielisen seurakunnan urut
Bruno Christensenin vuonna 1967 rakentamat alun perin 12-äänikertaiset urut ovat olleet Espoon ruotsinkielisen seurakunnan käytössä Olarissa vuodesta 1985. Sitä ennen ne olivat käytössä Niittykummun kappelissa. Uruissa on nykyisin 9 äänikertaa. Koska urut alunperin suunniteltiin isompaan tilaan, oli varsinkin korkeampien äänikertojen sointi niin voimakas, että niitä ei juuri voitu käyttää. 1990-luvulla viritystä muutettiin ja ilmanpainetta laskettiin, jotta sointi saatiin hiljaisemmaksi. Tästä tuli uusia ongelmia molempia sormioita yhdistettäessä ja näitä korjataan tulevassa peruskorjauksessa. Sointi sovitetaan nykyiseen tilaan ja restauroidaan käyttäen hyväksi Christensenin samanikäisiä ja muuttumattomina säilyneitä urkuja.

Molempien urkujen dispositio tästä linkistä.