Rinnekappeli

Rinnekoti-säätiön kappelitoimikunta teki aloitteen seurakuntatilojen rakentamisesta Rinnekoti-säätiön alueelle kesällä 1968. Rakennustonttia tarjottiin nimellistä vuokraa vastaan. Tuolloin laitoksessa oli 600 hoidokkia ja lähes 500 työntekijää. Osa työntekijöistä asui Rinnekodin työntekijöiden perheasunnoissa. Espoon kauppalalle (lastentarha) ja Nurmijärven seurakunnalle (kappeli) ehdotettiin yhteistä rakennushanketta, mutta kumpikin taho kieltäytyi siitä. Ensimmäiset suunnitelmat Rinnekodin seuratupa -nimellä laati Rakennussuunnittelutoimisto Heikki Siikonen ja niistä pyydettiin lausunto Rinnekoti-säätiön rakennustoimikunnalta. Toimikunnan lausunnossa ehdotusta pidettiin liian arkipäiväisenä niin ulkoasultaan kuin sisätiloiltaankin. Toimikunta suositteli, että suunnittelijoiksi otettaisiin Rinnekodin alueella jo toimiva arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Reima Harlo. Kappeli valmistui 1972. Kappeli on suunniteltu lähinnä Rinnekodin hoitolaitoksen käyttöön, mutta siellä pidetään muitakin tilaisuuksia.  Rakennus peruskorjattiin 2007. Kappelissa on 70 istumapaikkaa ja 30 pöytäpaikkaa.