Leppävaaran kirkon urut

Leppävaaran kirkon urut ovat valmistuneet Kangasalan urkutehtaasta v. 1982 ja ne valmistuivat vain vähän ennen urkutehtaan lopettamista. Niissä on kolme sormiota, jalkio ja 32 äänikertaa, mekaaninen koneisto ja sähköhallinta. Urkujen soinnillinen ja rakenteellinen kokonaisuus edustaa rakennusajankohdan mukaista uusklassismiin pohjautuvaa kompromissiurkutyyliä.

Vuonna 1992 urkujen soittopöydän rekisterikoskettimet ryhmiteltiin uudelleen ja urkuihin asennettiin uusi rekisterimuistiyksikkö. Samana vuonna myös äänitystä korjattiin mm. joitakin äänikertoja pehmentämällä.

Vuonna 2010 urut peruskorjattiin. Työn teki Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy. Työn valmistuttua professori Kari Jussila antoi työstä tarkastuslausunnon, jossa hän toteaa, että soittokoneiston toiminta on saatu hiljaiseksi, koskettimistoja nostamalla on soittopöydän mitoitukset saatu normaaleiksi ja koneiston viimeistelysäädöt ovat parantaneet  sormioiden ja yhdistimien toimintaa oleellisesti. Hän toteaa myös urkujen soinnillisen korjaus- ja parannustyön onnistuneen kokonaisuutena hyvin. Principal –äänikertojen kova ja kireä sointi on saatu poistettua.

Leppävaaran kirkon urkujen dispositio eli äänikertasuuunnitelma tästä linkistä. Disposition on laatinut Kari Jussila.