Tapiolan kirkon urut


Tapiolan kirkon urut on rakentanut Urkurakentamo Veikko Virtanen ja ne valmistuivat 1970. Alun perin äänikertoja oli 35, johon myöhemmin lisättiin Subbass 16' jalkioon. Sormioita on kolme. Mekaaninen soittokoneisto ja hallinto. Julkisivu muodostuu principal-äänikerroista.


Urkuja on peruskorjattu 1999 ja 2007. 1999 siirrettiin selkäpillistö pääpillistön yläpuolelle yläpillistöksi. Ilmalaatikko uusittiin ja soittopöytä osittain. Yläpillistölle rakennettiin uusi mekaaninen soittokoneisto. Urkukaapin etuosan ja vasemman päädyn peitelevyt uusittiin. HW- ja OW-pillistöjen eteen valmistettiin säleiköt. Paisutustehoa parannettiin. Paisutuskaappi äänieristettiin ja vasempaan päätyyn rakennettiin paisutusluukusto. Yläpillistölle tehtiin uusi ilmaputki.
Peruskorjauksen toisessa vaiheessa 2007 pyrittiin parantamaan urkujen käytettävyyttä ja saada sointi suureen kirkkosaliin riittäväksi, kullekin pillistölle oma luonne. Lisäksi kieliäänikertojen sointia haluttiin parantaa ja sulauttaa ne kokonaissointiin. Urkujen sijainnin takia ne soivat alttarin suuntaan ja kirkon ollessa täynnä sointi vaimenee selvästi.

Urkujen dispositio tästä linkistä.