Karakappelin urut

Lääninrovasti Arto Laitinen vihki Karakappelin uudet urut käyttöön sunnuntaina 7.11.2004. Vihkijumalanpalvelukseen ja sen jälkeiseen urkukonserttiin osallistui n. 200 seurakuntalaista. Talo oli siis tupaten täynnä.

Urut on rakentanut espoolainen Urkurakentamo Veikko Virtanen.

Karakappelin urkujen rakentamisen lähtökohdaksi ja tyylilliseksi esikuvaksi on valittu uuskaupunkilaisen urkujenrakentajan Jens Aleksander Zachariassenin urut.

Urkujen julkisivu myötäilee Angelniemen kirkon urkujen julkisivua. Julkisivun värityksen ja koristeet on suunnitellut arkkitehti Erkki Pitkäranta.

Urkujen vapaasti seisova soittopöytä on rakennettu muotoilultaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan Zachariassenin 1800-luvun lopulla rakentamien kaksisormioisten mekaanisten soittopöytien mukaan.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana urkujen soittopöydässä on koppelipolkimien posliiniset kyltit, jotka ovat alun perin olleet Zachariassenin Espoon vanhaan kirkkoon 1895 rakentamissa uruissa.

Kuten soittopöytä, myös urkujen mekaaninen soitto- ja rekisterikoneisto on rakennettu mahdollisimman yksityiskohtaisesti Zachariassenin koneistoa vastaavaksi.

Ilmansyöttö on toteutettu tyylinmukaisesti yhdellä laskospalkeella, joka syöttää ilmaa kaikille pillistöille. Urkuja on sähköisen puhaltimen lisäksi mahdollista käyttää myös käsin pumppaamalla.

Urkujen pillit on tehty yksityiskohtaisesti Zachariassenin rakentamien pillien mallin mukaan. Äänityksen lähtökohtana on ollut esikuvan mukainen sointi sovitettuna Karakappelin akustiikkaan.

Uruissa on 339 pilliä, joista 97 on rakennettu puusta ja 242 urkumetallista. Urkujen lyhin pilli on II-sormion Flauto dolce 4':n f''', jonka pituus on 25 mm. Pisin pilli on I-sormion Principal 8':n C, jonka pituus on 2,5 m. Puisten soittolisteiden yhteispituus on lähes 400 metriä.

Urkujen dispositio

I MAN.
Principal 8'
Dubbelflöjt 8'
Oktava 4'

II MAN.
Salicional 8'
Gedacht 8'
Flauto dolce 4'

PED
Subbas 16'