SOUKAN KAPPELIN URUT


Soukan kappelin urut valmistuivat v. 2006 ja ne ovat urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n valmistamat. Aiemmin käytössä olleet urut on siirretty Auroran kappeliin Espooseen.

Uudet urut sijoitettiin aiemmasta poiketen salin takaosaan, josta kuuluvuus saliin on parempi. Suunnittelussa haettiin hyvää jumalanpalvelussoitinta. Disposition lähtökohtana oli Suomessa urkuja rakentaneen Anders Thulén (1813-1872) ja tämän pojan Bror Axel Thulén kehittämä yksisormioinen urkutyyppi kuitenkin jaettuna kahdelle sormiolle. Soinnillisena esikuvana ovat Porvoon pikkukirkon urut.


Urut ovat ns. kaksoislisteurut. Ensimmäisen sormion 9 äänikerrasta ensimmäistä lukuun ottamatta muita voidaan soittaa myös kakkossormiolla vaihtolisteiden avulla. Äänikertoja on yksitoista. Koneisto on mekaaninen, ilmalaatikko on listelaatikko. Soittotuntuma on klassinen, jopa barokkinen. Sointi on leveä ja laulava sekä hyvin virsien laulamista tukeva.


Dispositio tästä linkistä.

Dispositio eli äänikertaluettelo

I Sormio (C-f''')
Principal 8'
Dubbelflöjt 8' 
Flöjt Amabile 8'
Gamba 8'
Octava 4'
Flöjt 4'
Qvinta 3'
Octava 2'
Trumpet 8'

II Sormio (C-f''')
Samat kuin I sormiolla lukuunottamatta Principal 8':a

Jalkio (C-d')
Subbass 16'
Violoncello 8'

II/I, I 4', II 16', I/Ped, II/Ped