Opettajille

Opettajille

Opetuksen ja kouluyhteisön tukena

Koulujen uskonnonopetusta varten on koulujen kanssa yhdessä toteutettu Minä seurakuntalainen -sivusto, joka esittelee paikallisseurakuntaa opetussuunnitelman mukaisesti. Sivusto löytyy myös Fronterin Minä seurakuntalainen -huoneesta. Sivustoa kehitetään vuosien 2016-2017 aikana.

Seurakuntien työntekijät tulevat mielellään oppituntivierailuille, kunhan asiasta sovitaan hyvissä ajoin. Erilaisista konserteista, artistivierailuista, teemapäivistä tai muista yhteistyöasioista puolestaan on hyvä sopia lukuvuosittain/-kausittain yhteisissä palavereissa koulun ja seurakunnan yhteyshenkilöiden kanssa.

Kouluyhteistyötä raamittaa Espoon kaupungin ja seurakuntien vuonna 2011 solmima yhteistyösopimus. Sen tarkoitus on selkeyttää olemassa olevat toimintatavat, jotta kouluyhteistyön suunnittelu olisi mahdollisimman läpinäkyvää ja mutkatonta. Sopimustekstiä voi tiedustella vs. kasvatustyön pastori Vilppu Huomolta, etunimi.sukunimi@evl.fi.

 

Reformaation merkkivuosi käynnistyy 30.10.2016 kestäen koko seuraavan vuoden. Materiaalia kouluille ja yhteistyöhön seurakuntien kanssa on hyödynnettävissä sivustolta  http://koulujakirkko.evl.fi/reformaatio

 

Työntekijäyhteisön tukena

Seurakunnat tarjoavat vuosittain hiljaisuuden retriittejä opettajien työhyvinvoinnin tukemiseksi. Opettajaretriitit järjestetään Espoon kaupungin, seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien yhteistyönä. Retriiteillä tuemme opettajien työssä jaksamista.

Retriitteihin voivat osallistua kaikki Espoon kaupungin peruskouluissa ja lukioissa toimivat opettajat. Etusijalla ovat ensikertalaiset. Seurakuntayhtymä kustantaa retriitin järjestelyt sekä osallistujien täysihoidon. Osallistujat hoitavat itse kyydin retriittipaikkaan.

Retriitti kestää perjantaista klo 16 sunnuntaihin klo 15. Tähän jaksoon osallistuja sitoutuu. Retriitti sisältää lepoa ja hiljaisuutta, yhteisiä rukoushetkiä kappelissa, kiireettömiä aterioita, aikaa ulkoiluun ja lueskeluun. Jokaisella on oma huone käytössään. Retriitin ohjelmasta vastaa kaksi koulutettua retriitinohjaajaa, joilta voi halutessaan varata myös keskusteluaikoja.

 
Tulevat retriitit

Vuosi 2017

  •  20.-22.1.2017, Velskolan väentupa
  •  17.-19.11.2017, Velskolan väentupa 

Vuoden 2018 retriittien päivämäärät ovat:

  • 19.–21.1.2018 Hilan kurssikeskus
  • 26.–28.10.2018 Hilan kurssikeskus

 

Ilmoittautumiset yst.toimisto.espoo(ät)evl.fi (nimi, koulu, yhteystiedot, aiempi retriittikokemus, erityisruokavalio).

Tiedustelut vs. kasvatustyön pastori Vilppu Huomo, etunimi.sukunimi@evl.fi.