Seurakunta ja koulu ovat kasvatuskumppaneita

Seurakunta ja koulu ovat kasvatuskumppaneita

Seurakunta on läsnä koulun arjessa, juhlassa ja kriiseissä. Seurakunnan ja koulun yhteisenä tavoitteena on tukea oppilaan kasvua monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Seurakunnan toiminta koulussa on osa koulun uskontokasvatusta, joka antaa valmiuksia uskontodialogiin, arvokeskusteluun ja suvaitsevaisuuteen.

Kasvatuskumppanuus toteutuu kolmella eri tasolla. Se on oppilaan kasvun ja kouluyhteisön henkisen hyvinvoinnin edistämistä ja opettajan työn tukemista. Osa yhteistyön muodoista sisältää hengellistä sisältöä, osa ei. Periaatteena on, että kaikki seurakunnan toiminta koulussa perustuu yhteiseen suunnitteluun ja yhteisiin päämääriin.

Seurakunnan työntekijät käyvät kouluilla pitämässä päivänavauksia yhteisesti sovittuna ajankohtana vähintään kerran kuukaudessa. Muita kouluyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi koulujen jumalanpalvelukset, oppituntivierailut, konsertit, leirikoulut,retki- ja leiriyhteistyö, kerhotoiminta, ihmissuhdekurssit, opettajien koulutuspäivät ja vanhempainillat. Seiskaluokkalaisten ryhmäytykset toteutetaan valtaosassa espoolaiskouluista seurakunnan, kaupungin ja koulun yhteistyönä.

Koulut voivat halutessaan saada seurakunnalta tukea kriisitilanteissa kuoleman, onnettomuuden tms. kohdatessa oppilasta, henkilökuntaa tai kouluyhteisöä.