Kansainvälinen apu
Aurinko poistaa vedestä tehokkaasti bakteereja. Tansaniassa, Mwamanotan kylässä asuvat Ngasa Nzugulu ja Nzugulu Magawa esittelevät perheensä vedenpuhdistussysteemiä. Kishapun alueella toimiva Tanganyika Christian Refugee Service -järjestö on yksi Suomen Lähetysseuran kumppaneista. Kuva: Eija Harju

Kansainvälinen apu

On monta syytä, miksi kirkko antaa kansainvälistä apua ja tekee kansainvälistä työtä. Voit tulla mukaan tähän työhön omasta näkökulmastasi puolustamaan ihmisoikeuksia, suojelemaan ympäristöä, tekemään rauhantyötä ja auttamaan kärsiviä ja nälkäisiä. Kirkko, joka on olemukseltaan kansainvälinen, ajattelee olemuksensa mukaisesti kaikkia ihmisiä Jumalan luomina ja arvokkaina.

Espoolaisten kansainvälinen apu on seurakuntien pitkäjänteistä työtä, jossa käytämme luotettavia ja vakiintuneita yhteistyökumppaneita. Annamme myös apua maailman katastrofien synnyttämien äkillisten vahinkojen korjauksiin.

Vuotuinen Yhteisvastuukeräys on julkisuudessa tunnetuin seurakunnallisen kansainvälisen avun muoto. Se antaa kaikille mahdollisuuden osallistua kansainväliseen auttamiseen kotimaisia avun tarvitsijoita unohtamatta. Yhteisvastuukeräys on myös tärkeä seurakunnallisen vapaaehtoistyön muoto.

Ihmisarvoinen elämä -kehitysyhteistyöhanke (Kylväjä)

Hanke kouluttaa syrjäkylien nuoria oppisopimuksin ja lyhytkurssein ammatteihin. Onnistumisen kannalta yhtenä isona tekijänä on se, että koulutus tapahtuu lähes aina lähellä koulutettavan kotia, joten hänen ei tarvitse muuttaa pois kotoaan koulutuksen takia.