Koulutuskeskus Luther Seminary in Thailand

Koulutuskeskus Luther Seminary in Thailand

Paikka: Thaimaa

Aika:

Lisätiedot:

Kirkon teologisen koulutuskeskuksen Luther Seminary in Thailandin (LST) päätavoitteena on kouluttaa kaikki kirkon työntekijät Thaimaan evankelis-luterilaiselle kirkolle (ELCT) sekä osaltaan huolehtia olemassa olevien työntekijöiden jatkokoulutuksesta. Toisena tärkeänä tavoitteena on tukea seurakuntien maallikoiden kasvua kristittyinä.

LST näkee keskeiseksi työksi myös yhteyksien rakentamisen toisiin tunnustuskuntiin sekä muihin uskontoihin. LST toteuttaa tehtäväänsä järjestämällä teologista koulutusta eri opetus-ohjelmien mukaan. Koulutuksessa painotetaan myös taiteen käyttöä evankeliumin julistuksen keinona (draama, tanssi, musiikki, kukkien sidonta) ja jumalanpalveluksen sisällön vahvistajana ja elävöittäjänä.

LST:n henkilökunnassa on viisi thaimaalaista työntekijää, joiden vastuu-alueina ovat kirjasto ja kristillisen kasvatuksen yksikkö. Tuntiopettajina toimii partnerimaiden lähetystyöntekijöitä, thaimaalaisia teologeja niin ELCT:n omasta piiristä kuin myös Thaimaan ekumeeniselta kentältä.

Lähetysjärjestö: Suomen Lähetysseura

Lisätietoa työstä saat tilaamalla ilmaisen Lähetysrengas-lehden sähköposti- tai paperiversiona kansainvälisen työn sihteeriltä Markus Silvolalta.

Egyptin Pipliaseura

Egyptin Pipliaseura

Paikka: Egypti

Aika:

Lisätiedot:

Egyptin Pipliaseuralla on eri puolilla Egyptiä kaksitoista raamattukeskusta, jotka palvelevat paikallisia kirkkoja ja kristittyjä. Pipliaseuran tärkeä yhteistyökumppani Egyptissä on koptikirkko, joka noin kahdeksan miljoonan jäsenmäärällään on Lähi-idän suurimpia kirkkoja. Lukutaitoryhmät ovat Pipliaseuran ja koptikirkon yhteistyöhanke erityisesti naisten aseman parantamiseksi. Pipliaseura toimittaa vuosittain myös koptikirkon pyhäkouluille tuhansia Uusia testamentteja, lasten raamattukasetteja ja -kirjasia.

Kairon kansainvälisillä kirjamessuilla myydään vuosittain tuhansia raamattukirjasia, videoita ja kasetteja. Varsinkin maaseudulla äänikasetit ovat suosittuja ihmisten lukutaidottomuuden takia. Muita raamattutyön hankkeita ovat esim. Raamatun maailma -elämysmatka nuorille sekä Lastenraamattujen jakelut kouluille. 

Suomen Pipliaseura osallistuu Lähi-idän pipliaseurojen yhteistyöhankkeisiin, jotka palvelevat alueella toimivia kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä. 

Lähetysjärjestö: Suomen Pipliaseura

Lisätietoa työstä saat tilaamalla ilmaisen Lähetysrengas-lehden sähköposti- tai paperiversiona kansainvälisen työn sihteeriltä Markus Silvolalta.

Yhteystiedot:

The Bible Society of Egypt
1 Ali Fahmy el Zanaty,PO Box 5277 Heliopolis West,Cairo 11771, Egypt

admin@bsoe.org

Ihmiskaupan uhrien kotouttaminen

Ihmiskaupan uhrien kotouttaminen

Paikka: Thaimaa

Aika:

Lisätiedot:

Vuosittain tuhannet laosilaiset ylittävät laittomasti Mekong-joen päästäkseen Thaimaan puolelle. Viime vuosina thaiviranomaiset ovat karkottaneet kymmeniätuhansia laittomasti maahan pyrkiviä laosilaisia. Thaimaasta karkotetut laosilaisnaiset ja -lapset ovat helppoja uhreja maiden rajojen tuntumassa odottaville ihmiskaupan kätyreille.

Hallitusten välillä tehdyistä yhteistyösopimuksista huolimatta ihmiskaupan uhrien asianmukainen ja turvallinen palauttaminen kotimaahan ei toteudu. Köyhistä oloista lähteneillä naisilla ei välttämättä ole vaihtoehtoja toimeentulonsa ansaitsemiseksi kotikylässään. Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani Alliance Anti Trafic toimii Thaimaasta käsin yhteistyössä Laosin paikalliskumppaneiden kanssa ihmiskaupan ehkäisemiseksi sekä uhreiksi joutuneiden laosilaisten tyttöjen ja naisten turvallisen paluun ja kotimaahan integroitumisen varmistamiseksi. Hanke toteutetaan Thaimaan ja Laosin raja-alueilla, erityisesti Champassakin ja Sawannakhetin maakunnissa sekä pääkaupungissa Vietnamissa.

http://www.allianceantitrafic.org/

Lähetysjärjestö: Suomen Lähetysseura

Lisätietoa työstä saat tilaamalla ilmaisen Lähetysrengas-lehden sähköposti- tai paperiversiona kansainvälisen työn sihteeriltä Markus Silvolalta.

 

Keski-Aasian työ

Keski-Aasian työ

Paikka: Keski-Aasian maat

Aika:

Lisätiedot:

Keski-Aasiassa tuemme kansainvälisen kristillisen avustusjärjestön työyhteydessä toimivia ihmisiä ja alueella tehtävää kristillistä avustustyötä. Yhdessä paikallisten viranomaisten ja väestön kanssa suunnitelluilla ja toteutetuilla terveydenhuollon sekä yhteisön kehittämisen projekteilla pyritään luomaan parannusta väestön sosiaalisiin ja materiaalisiin tarpeisiin ja puutteisiin.

Lähetysjärjestö: Evankelis-luterilainen lähetysyhdistys Kylväjä

 Lisätietoa työstä saat Lähetysrenkaan kautta. Tilaa ilmainen Lähetysrengas sähköposti- tai paperiversiona kansainvälisen työn sihteerilta Markus Silvolalta... 

Kambodzhan seurakuntatyö

Kambodzhan seurakuntatyö

Paikka: Kambodzha

Aika:

Lisätiedot:

Uusia ihmisryhmiä tavoittava seurakuntatyö toteutuu Kambodzhassa
edistämällä laaja-alaisen kristillisen todistuksen antamista etelän kirkkojen
ja monenkeskisen yhteistyön kautta. Lähetysseuralle on tarkoituksenmukaista osallistua yhteistyöhön, jossa Etelän luterilaiset kirkot ovat aktiivisesti lähteneet tekemään monenkeskistä,tavoittavaa seurakuntatyötä Kambodzhassa. Kambodzhan luterilaisen yhteistyön toteutusvastuu on ollut Singaporen luterilaisen kirkon perustamalla Lutheran World Mission:lla.

Suomen Lähetysseuran tukeman seurakuntatyön painopiste tulee olemaan evankelioinnissa ja muussa uusia ihmisryhmiä tavoittavassa työssä. Vuoden 2013 aikana on myös tarkoitus jatkaa vuonna 2012 aloitettua perhetyön koulutusta Kambodzhan evankelisen neuvoston ja/tai Kambodzhan kristillisen neuvoston jäsenkirkkojen työntekijöille.


Lähetysjärjestö: Suomen Lähetysseura
 

Lisätietoa työstä saat tilaamalla ilmaisen Lähetysrengas-lehden sähköposti- tai paperiversiona kansainvälisen työn sihteeriltä Markus Silvolalta. 

Malawin evankelisluterilainen kirkko

Malawin evankelisluterilainen kirkko

Paikka: Malawi

Aika:

Lisätiedot:

Malawin luterilaisen kirkon toiveiden mukaisesti tukea annetaan ensisijaisesti työntekijöiden koulutukseen. ELYn antaman 20 000 euron turvin joukko evankelistoja opiskelee Malawissa kirkon raamattukoulussa, ja pappien koulutus tapahtuu Iringassa Tansaniassa Tumaini yliopistossa.

Malawin kirkko on omatoiminen, ja sen jäsenet aktiivisia vapaaehtoistyössään. Seurakuntia syntyy, työntekijöitä ja kokoontumispaikkoja tarvitaan eri puolilla maata. Seurakuntalaiset voivat omatoimisesti polttaa tiiliä, ja rakentaminenkin sujuu, mutta sementtiin ym. ostettaviin rakennustarvikkeisiin ei tahdo olla varaa. Myös pienten kirkkojen rakentamisen tukeminen on ELYn ohjelmassa.

Lisätietoja Malawin kirkon työstä saat tilaamalla ilmaisen Lähetysrenkaan sähköposti- tai paperiversiona kansainvälisen työn sihteeriltä Markus Silvolalta.

Lähetysjärjestö: Evankelinen lähetysyhdistys

Kuva:Joanna Lindén

 

Yhteystiedot:

The Evangelical Lutheran Church in Malawi

Postal Address: P O Box 650 Lilongwe MALAWI

 
elcmwi@elcmw.org