Aili Maria Manninen

Aili Maria Manninen

Paikka: Bangladesh

Aika: Vuodesta 1987 alkaen.

Lisätiedot:

Aili Maria Manninen on pitkäaikainen Kylväjän lähetti. Vuonna 2012 tuli kuluneeksi 25 vuotta Oraon -vähemmistöheimon parissa, Luoteis-Bangladeshissa. Ensimmäiset kymmenen vuotta Aili Maria Manninen toimi terveysohjelman hallinnossa ja vuodesta 2000 naistyön kehittämisprojektissa ja lisäksi lähetyksen yleishallinnossa ja koulutuksessa. Mannisella on usean alan perustason ammatillista koulutusta, terveydenhoidon, talouden ja hallinnon, käsitöiden ja tiedotuksen. Kaikkia näitä taitoja on voitu käyttää lähetystyössä.

- Bangladeshissa naisten asema on huono, äiti- ja lapsikuolleisuus korkeita, väestönkasvu nopeaa, aliravitsemusta on paljon, mutta terveyspalveluja, työtä ja koulutusta ei riitä kaikille. Kylväjän naistyön projektin tavoitteena on edistää kyläyhteisön sosiaalis-taloudellista kehitystä ja auttaa kyläläisiä vaikuttamaan omaan, perheensä ja yhteisönsä tilanteeseen. Vuosien ajan on annettu terveyskasvatusta, rakennettu kaivoja ja käymälöitä, hankittu puun taimia ja annettu lainoja. Kotieläintuotannon tukemisessa leskille annetaan vuohi tai kaksi kanaa. Ensimmäisistä jälkeläisistä nainen palauttaa vuonan tai kananpojan, joka annetaan seuraavalle. Osalle naisista opetetaan käsityötaitoja, tulevaisuudessa aloitetaan kyläterveystyöntekijöiden ja kyläkätilöiden koulutus, Manninen kertoo työstään.

Yhteystiedot:

Evankelisluterilainen lähetysyhdistys Kylväjä

Mari ja Daniel Nummela

Mari ja Daniel Nummela

Paikka: Japani

Aika: Nummelat ovat toisella työkaudella Japanissa, vuodesta 2009 Tapiolan lähetteinä.

Lisätiedot:

Mari ja Daniel Nummela sekä Emma, Aada ja Onni ovat toisella työkaudellaan seurakuntatyössä Sumoton kaupungissa. Daniel toimii Awajin seurakunnan ainoana pappina. Hän saarnaa, opettaa ja ohjaa ihmisiä sekä hoitaa erilaisia hallinnolisia tehtäviä niin seurakunnassa kuin lähetyksessäkin. Mari on sosiaalityöntekijä ja opettaja. Hän keskittyy erityisesti seurakunnan lapsi- ja naistyöhön vetämällä erilaisia seurakunnan piirejä.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on tehnyt työtä Länsi-Japanin ev.lut.kirkon (LJELK) työyhteydessä jo vuodesta 1968. Työ Japanissa on pääosin pioneerityötä, jonka tavoitteena on luterilaisten seurakuntien synnyttäminen. Tähän pyritään mm. henkilökohtaisin keskusteluin sekä pitämällä jumalanpalveluksia, pyhäkouluja, evankelioimistilaisuuksia, tukemalla radiotyötä. Suhteita japanilaisiin luodaan esimerkiksi englanninpiireissä ja naisten ruuanlaittopiireissä. Kansanlähetys on alusta pitäen kouluttanut kansallisia työntekijöitä seurakuntien työhön. Stipendiaattimme opiskelevat teologiaa Koben luterilaisessa seminaarissa ja sijoittuvat valmistumisensa jälkeen seurakuntatyöhön LJELK:n osoittamaan paikkaan.

Yhteystiedot:

Nummelat kirjoittavat blogia viikottain: www.nummelat.fi

Sivuston lukeminen vaatii kirjautumisen:
tunnus: japani
salasana: nummelat
 

Upu ja Jan-Eerik Leppänen

Upu ja Jan-Eerik Leppänen

Paikka: Hongkong

Aika: Leppäset ovat olleet Tapiolan seurakunnan nimikkolähettejä vuodesta 2009.

Lisätiedot:

Antropologit, VTM Upu ja VTT Jan-Eerik Leppänen sekä pojat Milo ja Noel, asuvat Hongkongissa.

Jan-Eerik työskentelee Suomen Lähetysseuran (SLS) kiinankielisten työalueiden aluepäällikkönä ja kehitysyhteistyökoordinaattorina ja Upu toimii Suomen Lähetysseuran Hongkongin työalan tiedottajana.

Leppäset ovat Tapiolan seurakunnan nimikkolähettejä.

Yhteystiedot:

Suomen Lähetysseura