Intian raamattutyö

Paikka: Intia

Aika: Tapiolan seurakunnan tukemana vuodesta 2016

Lisätiedot:

Tapiolan seurakunta ja Suomen Pipliaseura solmivat vuonna 2016 nimikkosopimuksen Intian raamattutyön tukemiseksi.

Intiassa, jonka väkiluku on tällä hetkellä reilut 1,2 miljardia, tehdään monipuolista raamattutyötä. Paikallisen Pipliaseuran toimintaan kuuluvat raamatunkäännös-, julkaisu- ja jakelutyö sekä heikoimmassa asemassa olevien, kuten vammaisten ja leskien auttaminen.
Raamatunkäännöstyön kannalta tärkeimpiä kieliryhmiä on 400. Intian Pipliaseura on julkaissut Raamatun tai jonkin raamatunosan yli 200 kielelle ja parhaillaan on käynnissä 80 käännöshanketta.

Lastenraamattuja jaetaan kristillisiin orpokoteihin, oppilaitoksiin ja seurakuntiin. Lastenraamatut palvelevat Intiassa myös niitä aikuisia, joiden lukutaito on heikko. Erityisryhmiä, kuten sokeita ja vammautuneita varten Intian Pipliaseura painattaa näille ihmisryhmille helposti luettavia Raamattuja. Näihin kuuluvat mm. pistekirjoitusraamatut, äänitteet, sekä leprasairaiden paksusivuiset kirjat.

Naisille, erityisesti huonossa asemassa oleville leskille, järjestetään koulutusta. Vuosittain koulutuksiin osallistuu yli 10 000 naista. Sosiaalinen työ on Intiassa erityisen painotettua, johtuen maan lukuisista ongelmista, sortavasta kastijärjestelmästä, terveydenhuollon vajavuudesta ja infrastruktuurin puutteesta.

Raamattutyö Intiassa on laajasti vaikuttavaa ja tehokasta. Maansa köyhyyden vähentämisestä kiinnostuneilta koulutetuilta intialaisilta, jopa ei-kristillisiltä tahoilta ja korkeiden kastien edustajilta on ilmaistu, että juuri kristinuskon sanoma Intiassa on paras keino vähentää köyhyyttä. Näin siksi, että tieto ihmisen asemasta Jumalan edessä, yhdenvertaisuudesta ja kaikkien loukkaamattomasta ihmisarvosta vaikuttaa alimpiin kasteihin kuuluvien omaan suhtautumiseen itseensä ja yhteiskunnan asennevammoihin näitä ihmisryhmiä kohtaan.

Yhteystiedot:

Suomen Pipliaseura

Koulutustyö

Paikka: Bangladeshin maaseudutu

Aika: Tapiolan seurakunnan tukema vuodesta 2017

Lisätiedot:

Bangladesh on yksi maaliman köyhimpiä ja väkirikkaimpia maita. Toistuvat tulvat pyyhkivät alleen lukemattomia slummeja ja veden äärelle rakennettuja asumuksia. Ne myös levittävät likavettä ympäristöön maassa, jossa viemäriverkostointia ei juuri ole.

Tapiolan seurakunta on tukenut Bangladeshin maaseudulla tapahtuvaa monipuolista työtä vuosikymmenten ajan nimikkolähettimme kautta. Bangladeshissa työtä kehittäneen lähettimme jäätyä eläkkeelle, solmi Tapiolan seurakunta vuoden 2017 alussa uuden nimikkosopimuksen. Se keskittyy hankkeiden suoraan tukeen; paikallisten koulutukseen sekä vastuun siirtämiseen paikallisiin käsiin.

Tuemme Uzirpurin alakoulua, Sapaharin yläkoulun tyttöjen ja poikien asuntoloiden remontti-, ylläpito- ja stipendirahastoa, Uzirpurin ammattikoulutuskeskusta (aikuisten ammattikurssit, terveydenhuolto-, valistus- ja kylätyö), sekä kirkollisen työn rahastoa paikallisten seurakuntien toimintaan. Koulujen tuki mahdollistaa myös vähävaraisten sekä etnisiin ja uskonnollisiin minoriteetteihin kuuluvien tasavertaisen pääsyn peruskoulutukseen.

Koulut ja ammattikoulutus


Uzirpurin esi- ja alakoulu

Alakoulu toimii syrjimättä, ja takaa eri taustoista, useimmiten vähemmistöheimoista kotoisin oleville lapsille, mahdollisuuden koulunkäyntiin. Alkuopetus tarjotaan vähemmistön omalla äidinkielellä, mikä antaa hyvät eväät myöhemmälle oppimiselle valtakielellä.
Jokaiselle tarjotaan oman uskonnon opetusta ja pitkämatkalaisille oppilaille mahdollisuutta asumiseen läheisessä asuntolassa. Puolet Uzirpurin alakoulun oppilaista asuukin suomalaisten kummien ylläpitämässä asuntolassa.

Sapaharin yläkoulun asuntolat

Sapaharin yläkoululaisten elämässä suomalaiset kummit ovat välttämätön osa koulutuksen mahdollistajina ja rahoittajina. Sapaharin yläkoululaisten kohdalla tuemme asuntolarahastoa (tyttöjen ja poikien asuntolat), mihin kummituki ei riitä. Sen tarkoituksena on lyhyellä tähtäimellä mm. saada poikien asuntolaan sähköt, myöhemmin parantaa veden hankintaa, rahoittaa kaivojen, pesutilojen, keittiön yms. ylläpitoa, tarvittaessa jakaa stipendejä niille yläkoululaisille, joiden vanhemmat eivät pysty kustantamaan ylimääräisiä kuluja, kuten kotimatkoja, liinavaatteita tai jatkokoulutusta. Tuella voidaan myös parantaa asuntolan ruoan monipuolisuutta jne.

Uzirpurin koulutuskeskus

Uzirpurin koulutuskeskuksen kurssit ovat tuoneet monille perheille elannon ja tätä kautta myös lapsille paremmat koulutusmahdollisuudet. Keskus tarjoaa ammattikursseja moottorien ja polkupyörien korjauksesta ja käsityökursseista terveyskursseihin, lähettää kyliin kylänkehitystyön kenttätyöntekijöitä, organisoi terveydenhuollon koulutusta, sekä kehittää proteiinipitoista ravintoa yksipuolisen riisiravinnon oheen.


Kirkollinen työ

Seurakunnallisen työn kokonaisuus laajentaa nimikkosopimuksemme kattamaan ihmisten hyvinvointia monipuolisesti. Työmme alueella toimii kymmeniä paikallisia seurakuntia. Bangladeshilaisten omaa aktivointia painotetaan vahvasti, esim. johtajuuskoulutuksilla, perhetyön ja diakonian koulutuksilla, lapsi- ja nuorisotyön kursseilla jne,  kulloisenkin suurimman tarpeen mukaisesti.

Seurakuntien diakonia- ja perhetyön parempi organisointi, mikä tällä hetkellä on vielä alkeissaan, on yksi työn tavoitteista. Kristillinen ajattelu siitä, että paikalliset itse voivat auttaa toisiaan mahdollisuuksiensa mukaan, ei ole itsestäänselvyys aasialaisessa kulttuurissa.

Bangladesh sijoittuu toisaalta islamilaisen, toisaalta hindulaisen ajattelun vaikutuspiiriin. Jälkimmäisessä lähimmäisten vaikeudet nähdään kasti- tai karma-ajattelun kautta, lisäten yleistä välinpitämättömyyttä. Keksityt, "aiemmassa elämässä" tehdyt synnit katsotaan syyksi nykyisiin kärsimyksiin. Äärimmäisissä tapauksissa niitä voidaan jopa aktiivisesti lisätä vedoten siihen, ettei Jumala sallisi nykyistä kärsimystä uhrin ollessa syytön. Tyypillinen on aasialaisen sananlaskun mukainen ajattelu; "Se ei koske ruumistani"; asia tai nähty kärsimys ei ole minun ongelmani. Henkilön itsensä, perheen ja suvun taloudelliset ja sosiaaliset edut katsotaan tärkeämmäksi kuin esimerkiksi muualle suuntautuva auttamistoiminta. Paikalliset kristityt voivat toimia esimerkkeinä myötätuntoisesta ja oikeamielisestä ajattelusta.

Merkittävä haaste on myös islamilainen, suomeksi alistumisen kulttuuri, joka tulee esiin lukemattomin tavoin. Se vaikeuttaa suhtautumista toistuviin luonnonkatastrofeihin, niiden ennaltaehkäisemiseen tai vaurioiden korjaamiseen. Bangladesh julistautui islamilaiseksi tasavallaksi vuonna 1988, minkä jälkeen uskonnollisten vähemmistöjen, myös kristittyjen, asema on heikentynyt monin tavoin.

Yhteystiedot:

Lähetysyhdistys Kylväjä

Työ maasaiden keskuudessa

Työ maasaiden keskuudessa

Paikka: Kenia

Aika: -

Lisätiedot:

Keniassa tapahtuva työ maasaiden keskuudessa on yksi Tapiolan seurakunnan nimikkohteista.

 - Työtoverimme maasait ovat upean värikäs kansa. Heillä on vahva identiteetti. Noa on yksi kenialaisista työtovereistamme. Hän opiskeli aikanaan Matongon teologisessa seminaarissa. Valmistuttuaan Noa sijoittui kotiseudulleen Kajiadoon maasai-alueelle. Olemme tavanneet usein Bisselissä. Erään matkan jälkeen pysähdyimme Enoollerassa, jossa kokoontuu kattopellistä rakennetussa rakennuksessa lastentarha ja naiset saamaan raamattuopetusta, kertoo Pirkko Igendia kertoo.
Näillä matkoilla opetetaan Raamattua, luku- ja kirjoitustaitoa aikuisille. Viikonloppuisin Noa hoitaa laajalla alueellaan papin tehtäviä.

Yhteystiedot:

Maasaiden parissa tehtävää työtä organisoi Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys.

Kristillisiä radio-ohjelmia Fulani-heimolle

Kristillisiä radio-ohjelmia Fulani-heimolle

Paikka: Länsi- ja Keski-Afrikka

Aika: Sanansaattajat aloitti fulaninkielisten ohjelmien tukemisen 1996. Tapiolan seurakunta tukee työtä.

Lisätiedot:

Fulanit ovat paimentolaisia, jotka asuvat kuivalla ja kuumalla Sahelin alueella Saharan eteläpuolella, Länsi- ja Keski-Afrikassa. Heitä asuu aina Atlantin rannalta Senegalista Kameruniin ja Keski-Afrikan tasavaltaan asti. Monet fulanit elävät vähemmistönä muiden heimojen keskellä. Arviot fulanien lukumäärästä vaihtelevat 7 miljoonasta 22 miljoonaan. Tarkan arvion tekeminen on mahdotonta, sillä nykyäänkin suuri osa fulaneista vaeltaa alueelta toiselle sen mukaan, mistä löytyy karjalle syötävää. Kuivuuden vaikeuttaessa paimentolaiselämää monet fulanit yrittävät löytää elantonsa kaupungeista.

Paimentolaisfulanit elävät lähes pelkästään karjansa varassa. Elämää rytmittää kuivakausi ja sadekausi. Ruoka on kuivan kauden aikana vähissä ja silloin on ehkä pakko myydä karjaa. Sadekautena elämä on helpompaa.

Fulfuldenkielinen (fulanien kieli) radiotyö on Luterilaisen maailmanliiton projekti. Kamerunissa tehtävät radio-ohjelmat kuuluvat laajalla alueella Länsi- ja Keski-Afrikassa. Ohjelmissa käsitellään Raamatun ja kristinuskon ohella muun muassa maanviljelystä, terveydenhoitoa, historiaa ja fulanien kulttuuria.

Yhteystiedot:

Medialähetysjärjestö Sanansaattajat