Barnkören Tonsökarna

Barnkören Tonsökarna

Paikka: Sökö kapell

Aika: Torsdagar kl. 17:00-17:45

Lisätiedot:

Ledare för barnkörerna är kantor Eeva-Liisa "Elsa" Malmgren.
Under hösten övar körerna och deltar i en del gudstjänster. Knytkalas har körerna en gång per termin och de uppträder också i kyrkan på julaftonen. På våren åker körerna på en liten utfärd. Det kostar ingenting att vara med och körerna har inga inträdesförhör. 
Kom med och sjung och hitta nya kompisar! Nya sångare är välkomna med!

Yhteystiedot:

Kontakta Eeva-Liisa Malmgren, tfn 040-5311049, eeva-liisa.malmgren[AT]evl.fi

EsVoces

Paikka: Olars kyrka

Aika: Onsdagar kl. 18:30-21:00

Lisätiedot:

EsVoces kan karaktäriseras som en liturgisk kammarkör, vars främsta uppgift är att berika gudstjänstlivet i församlingen. Kören sjunger ca en gång per månad i gudstjänsten  under höst- och vårperioden, samt medverkar också vid andra samlingar  i församlingen. EsVoces samarbetar också med andra körer kring större kyrkomusikaliska verk, som t.ex. Bachs Johannespassion och Mozarts Requiem. Kören har en mångsidig repertoar, från gregorianik till nutida tonsättningar.

Yhteystiedot:

Pia Bengts, tfn 040 513 0825

Juniorkören Stämsökarn

Juniorkören Stämsökarn

Paikka: Sökö kapell

Aika: Torsdagar kl. 15:45-16:30

Lisätiedot:

Juniorkören Stämsökarna 
är för 8/9-14-åringa.

Ledare för barnkörerna är kantor Eeva-Liisa "Elsa" Malmgren.
Under hösten övar körerna och deltar i en del gudstjänster. Knytkalas har körerna en gång per termin och de uppträder också i kyrkan på julaftonen. På våren åker körerna på en liten utfärd. Det kostar ingenting att vara med och körerna har inga inträdesförhör. 
Kom med och sjung och hitta nya kompisar! Nya sångare är välkomna med!

Yhteystiedot:

Kontakta Eeva-Liisa Malmgren, tfn 040-5311049, eeva-liisa.malmgren[AT]evl.fi

Kammarkören Novena

Kammarkören Novena

Paikka: Olars kyrka

Aika: Torsdagar

Lisätiedot:

Kammarkören Novena grundades av Nina Kronlund år 2004 och är verksam inom Esbo svenska församling, Finland. Novena har på några år utvecklats till en betydande och distinkt röst bland kammarkörerna i Helsingforsregionen. Kören vill utforska såväl känd som mindre välkänd kammarkörsrepertoar, från medeltida till moderna tongångar. För Novenas sångare utgör kören ett forum för konstnärlig, personlig och andlig tillväxt genom framförande på högsta nivå.
I augusti 2008 uruppförde Novena Timo-Juhani Kyllönens "Missa Festiva" under festivalen Orgelnatt och Aria. Verket hade skrivits med anledning av Esbo stads 550-årsjubileum. Novena har tillsammans med orkester och solister även framfört bl.a. Bachs "Juloratorium", Buxtehudes "Membra Jesu nostri", Respighis "Lauda per la Natività del Signore", och medverkade den 10.10.2010 i uruppförandet av Jan Takolanders Jazzmässa tillsammans med Grani Big Band. Våren 2011 gav Novena ut sin första skiva "Maria".

Yhteystiedot:

www.novena.fi

Kråksången

Kråksången

Paikka: Esbo domkyrkas församlingsgård

Aika: Onsdagar kl. 18:30-20:45

Lisätiedot:

Kören Kråksången är Esbo svenska församlings kör för alla. När församlingens kantor Eeva-Liisa Malmgren hösten 1999 annonserade i Kyrkpressen om en kör för dem som vill, men inte anser sig kunna sjunga hörsammade sex damer kallelsen. Gruppen samlades en gång i veckan för att öva skalor och sjunga tillsammans. Ryktet om Kråksången spred sig snabbt och våren 2000 hade kören ca 20 medlemmar. Antalet sångare har stadigt ökat och i dag är Kråksången en blandad kör med ca 80 medlemmar.

Kråksången har både sakrala och profana sånger på sin repertoar. Kören sjunger allt från visor, negro spirituals, folksånger från olika länder till andliga sånger och psalmer. Kråksången brukar ungefär en gång per termin delta med några sånger i högmässan, ofta i Esbo domkyrka. En tradition har blivit att höstterminen avslutas med De vackraste julsångerna i församlingsgården, där kören sjunger julsånger för och tillsammans med publiken.

Kråksången har flera gånger uppträtt i TV! Första gången var redan julen 1999, då FST gjorde ett inslag om kören som sändes i morgonnyheterna mellan jul och nyår. Våren 2003 var kören publik i tv-programmet BumtsiBum. Hösten 2006 spelade FST in ett program med Kråksången som kulminerade i en psalmmässa på domsöndagen i Esbo domkyrka. Mässan avslutades med att Kråksången tillsammans med församlingens andra körer sjöng "Med en sång från mitt hjärta" av John Rutter. TV-programmet, som ingick i serien Seportaget under namnet Hjärtats sång, sändes första gången i FST i mars 2007. Programmet har sänts i repris och också visats i Sveriges television. 

Kråksången har under sin 10-åriga existens uppträtt ensam eller tillsammans med församlingens andra körer vid olika evenemang. I juni 2004 var Kråksången med på Kulturen vid ån, och i maj samma år vid församlingens allsångsafton i Bergans kapell. I mars 2006 sjöng Kråksången tillsammans med församlingens övriga körer vid en konsert i domkyrkan i samband med biskopsvisitationen i Esbo svenska församling. Höjdpunkten bland uppträdandena kan ändå anses vara Kråksångens deltagande i uruppförandet av Jan Hellbergs körverk "Tro på ljuset" i domkyrkan i oktober 2008. Konserten ingick i programmen kring Esbos 550-årsjubileum.


Kråksången har under årens lopp träffat andra liknande körer för alla och sjungit tillsammans med dem. I mitten av 2000-talet besöktes Kråksångskören i Borgå, som också gjorde en svarsvisit. Under senare år har det blivit en tradition att avsluta vårterminen tillsammans med kören Roströsterna från Helsingfors. Tillsammans med Roströsterna gjorde Kråksången våren 2009 en resa till Korsholm och den Kör för Alla som verkar där. De tre körerna gav en gemensam konsert i Korsholms kyrka, och Kråksången och Roströsterna sjöng dessutom i högmässan. I juni 2011 var Kråksången med i "Ta i Ton", den stora finlandssvenska sång- och musikfesten i Åbo, under vilken kören tillsammans med 4 andra körer gjorde en konsert i Åbo konserthus.

 

Yhteystiedot:

Eeva-Liisa Malmgren, tfn 040-5311049, eeva-liisa.malmgren[AT]evl.fi