Avoimet työpaikat

Espoon seurakuntien ja seurakuntayhtymän avoimet työpaikat löytyvät kirkon työpaikkatorilta.

► Kirkon työpaikkatori

Vahtimestarin työsuhde Olarin seurakunnassa

Toistaiseksi voimassa oleva vahtimestarin työsuhde Olarin seurakunnassa 1.4.2017 alkaen

Vahtimestari sijoittuu kirkonpalveluskunnan tiimiin. Toimipaikkoja Olarin seurakunnalla on neljä. Vahtimestarin tehtävät ovat monipuolisia. Ne sisältävät tilojen valmistelua messua, kirkollisia toimituksia ja erilaisia isojakin yleisötilaisuuksia varten, asiakaspalvelua, pienten ruoka- ja kahvitilaisuuksien järjestämistä, kiinteistönhuollon tehtäviä, turvallisuusvalvontaa sekä monenlaisia vaihtelevia tilanteita. Työhön kuuluu niin rutiinitehtäviä kuin ainutlaatuisia juhlahetkiä. Työtä on säännöllisesti myös viikonloppuisin ja iltaisin sekä arkipyhinä. Työaika on 38 t 45 min/viikko.

Vahtimestarin tulee omata hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Asiakaslähtöisyys, palvelualttius ja kuuntelemisen taito ovat keskeisiä ammattitaitovaatimuksia. Vahtimestarin työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä ja vastuuntuntoa. Arvostamme alan koulutusta tai työkokemusta vastaavista tehtävistä. Erityisesti arvostamme myös ammattitaitoa ja osaamista keittiötyössä. Ajokortti on erittäin tarpeellinen. Työhön valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Palkkaus vaativuusryhmän 401 mukaan 1956 – 2249 €/kk työkokemuksesta riippuen (+ ilta- ja pyhätyölisät). Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika. Espoon seurakuntayhtymällä on työsuhdeasuntoja.

Hakemukset lähetetään 1.3.2017 klo 15:een mennessä osoitteeseen  HYPERLINK "http://www.sakasti.evl.fi/tyopaikat" http://www.sakasti.evl.fi/tyopaikat .

Lisätietoja: kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja (p. 0405130857)  HYPERLINK "mailto:salla-maria.viitapohja@evl.fi" salla-maria.viitapohja@evl.fi tai ylivahtimestari Pekka Angervuori (p. 0503269431) pekka.angervuori@evl.fi

 

Olarin seurakunnassa yhteisötyöntekijän määräaikainen virka

Olarin seurakunnassa on haettavana yhteisötyöntekijän määräaikainen virka
ajalle 1.4.2017 – 31.12.2019

Kyseessä on 1.1.2015 alkaneen viisivuotisen projektin loppuosa.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen nro 122 (8.12.2015) mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto tai muu tehtävään soveltuva evankelis-luterilaisen kirkon virkaan pätevöittävä tutkinto sekä virkaan liittyvä kielitaito. Hakijalla tulee olla riittävä käytännön työkokemus sekä tarvittava perehtyneisyys seurakuntatyöhön. Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Palkkaus vaativuusryhmän 503 mukaan (2416 – 2778 euroa/kk työkokemuksesta riippuen). Virassa on 6 kk koeaika. Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä RRL 6 § mukainen rikosrekisteriote. Espoon seurakuntayhtymällä on työsuhdeasuntoja.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää projektityön osaamista, avarakatseista, uutta etsivää työotetta, johtamistaitoja sekä monipuolisia viestintä- ja verkostoitumistaitoja. Eduksi katsotaan monipuolinen kielitaito ja kokemus erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kohtaamisesta. Yhteisötyöntekijän tehtävänkuvaan kuuluu eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa olevien ja eri kansallisuuksia olevien ihmisten seurakuntayhteyteen kutsuminen, verkostoituminen alueen muiden toimijoiden kanssa sekä uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ja valmentaminen. Virkaan kuuluu myös seurakunnan etsivän työn kehittäminen, valmius kohdata erilaisia ihmisiä ja käydä dialogia heidän kanssaan sekä uudenlainen yhteistyö eri alojen toimijoiden kanssa.

Viran vastuualueena on yhteisöllisen työn kehittäminen erityisesti Matinkylän alueella, monikulttuurinen Colourful Espoo –toiminta sekä verkostotyö alueen toimijoiden kanssa. Työ turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kanssa on ollut myös luonteva osa toimenkuvaa. Virkaan kuuluu myös yleistä seurakuntatyötä ja rippikoulutyötä.

Matinkappeli Matinkylässä, Olarin kirkko Niittykummussa sekä uusi erinomainen toimitila Chapple kauppakeskus Isossa Omenassa toimivat työpisteinä. Espoon Olari on pääkaupunkiseudun kyljessä ja tulevaisuudessa metro mahdollistaa mutkattoman liikkumisen pääkaupunkiseudulla.

Hakemukset lähetetään 1.3.2017 klo 15:een mennessä osoitteeseen http://www.sakasti.evl.fi/tyopaikat.

Lisätietoja: kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja (p. 0405130857) salla-maria.viitapohja(at)evl.fi tai diakonian lähiesimies Tytti Kohonen (p. 0503653779) tytti.kohonen(at)evl.fi