Avoimet työpaikat

Espoon seurakuntien ja seurakuntayhtymän avoimet työpaikat löytyvät kirkon työpaikkatorilta.

► Kirkon työpaikkatori

Hautaustoimen päällikön virka avoinna

Hautaustoimen päällikkö johtaa ja kehittää seurakuntayhtymän hautaustointa sekä toimii hautaustoimen henkilöstön esimiehenä. Hautaustoimessa on 22 vakituista henkilöä. Kesäkaudeksi hautaustoimeen palkataan n. 100 kausityöntekijää hautausmaan hoitotöihin. Espoossa on 5 hautausmaata, hautauksia n. tuhat vuodessa ja tuhkauksia krematoriossa vuosittain n. 1125. Hautausten määrä kasvaa väestön ikärakenteen muutoksesta johtuen. Hautaustoimen päällikön lähimpänä esimiehenä toimii kiinteistöjohtaja.

Viran pätevyysvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulun tai puutarhaopiston tutkinto tai muu viran tehtäviin soveltuva vähintään opistotasoinen tutkinto, riittävä ympäristönsuunnittelun, puutarha-alan rakentamisen ja kunnossapidon kokemus, kokemus esimiestehtävistä, hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsinkielen suullinen ja kirjallinen taito.

Hautaustoimen päällikön virkaan voidaan valita evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluva, konfirmoitu henkilö. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran menestyksellinen hoito edellyttää kokemusta esimiestehtävistä, halua ja kykyä toimia itsenäisesti hautaustoimen johtotehtävissä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja ymmärrystä toimintaympäristön vaatimuksista. Lisäksi eduksi katsotaan kokemus hautaustoimesta ja sen hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Tehtävä täytetään alkaen 2.10.2017 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa kiinteistöjohtaja Jorma Jussilainen, puh. 050 432 8352 tai hautaustoimen päällikkö Leena Tonteri, puh. 040 736 9314.

Virkaan haetaan sähköisesti Kirko HR-järjestelmän kautta osoitteessa sakasti.evl.fi/työpaikat. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 14.5.2017. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo tai vastaava.