Yhteinen kirkkoneuvosto YKN

Yhteinen kirkkoneuvosto on Espoon seurakuntayhtymän ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvostoon kuuluu 13 jäsentä ja puheehjohtaja.

Jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Jokaisella seurakunnalla on kirkkovaltuustossa kaksi edustajaa, paitsi Espoon tuomiokirkkoseurakunnalla, jolla on siellä kolme luottamushenkilöä.

Puheenjohtaja on yksi seurakuntien kirkkoherroista, tällä hetkellä Esbo svenska församlingin kirkkoherra Roger Rönnberg. Puheenjohtajan asettaa Espoon hiippakunnan tuomiokapituli. Varapuheenjohtajana 2017-2018 toimii Heikki Sorvari. Kirkkoneuvoston sihteeri on hallintopalvelupäällikkö Päivi Villberg.

Yhteisen kirkkoneuvoston esittelijöinä toimivat seurakuntayhtymän viraston johtavat viranhaltijat. Kokouksissa ovat läsnä myös seurakuntien kirkkoherrat.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu syys- ja kevätkaudella kahden tai kolmen viikon välein.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset vuonna 2017:

16.1., 30.1., 13.2., 6.3., 20.3., 3.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 7.8. (varalla), 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 6.11., 20.11. ja 11.12.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto 2017-2018

(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Espoon tuomiokirkkoseurakunta:        
Heikki Sorvari (Pia Lahtinen)
Lauri Tunkelo (Jarmo Nieminen)
Marjo Matikka (Natasa Stambej)

Espoonlahden seurakunta:        
Kari Roine (Laura Kuivalainen)
Marja Vuorela (Peter Torikka)

Leppävaaran seurakunta:        
Olli Nuosmaa (Rauni Kortesalmi)
Eila Musikka (Päivi Vuorimaa)

Olarin seurakunta:        
Raija Meriläinen (Bo Grönholm)
Pertti Järvenpää (Anneli Kuokka)

Tapiolan seurakunta:        
Pirjo Kemppi-Virtanen (Anna Rukko)
Outi Krause (Esa Malkamäki)

Esbo svenska församling:        
Mårten Lindholm (Per-Johan Björkstén)
Jannika Lassus (Bror Träskbacka)