Yhteinen kirkkovaltuusto YKV
Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto 2015-2018. Kuva: Elina Orpana

Yhteinen kirkkovaltuusto YKV

Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa Espoon seurakuntayhtymässä.  Sillä on käytännössä samanlainen valta kuin kaupunginvaltuustolla kunnallisella puolella.

Yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi on 2015-2018.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana 2017-2018 toimii Stig Kankkonen ja varapuheenjohtajana Paula Viljakainen. Valtuuston sihteerinä on hallintopäällikkö Maija Heinonen.

Espoon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuuston kuuluu 61 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla. He edustavat Espoon kuutta seurakuntaa.

Kirkkovaltuuston tehtävät:

  • käyttää seurakuntayhtymän päätösvaltaa
  • päättää seurakuntayhtymän perussäännöstä, jossa määrätään, mitkä tehtävät hoidetaan yhteisesti
  • määrää kirkollisveroprosentin
  • päättää seurakuntayhtymän talousarviosta. Talousarviossa jaetaan kullekin seurakunnalle määräraha, jonka käytöstä päättää kussakin seurakunnassa seurakuntaneuvosto.
  • vahvistaa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen
  • päättää kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myymisestä
  • päättää yli 745 000 euroa maksavista rakennushankkeista
  • valitsee yhteisen kirkkoneuvoston ja johtokunnat
  • hyväksyy seurakuntayhtymän strategiat

Uusi kirkkovaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Esityslistat julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirjat noin kaksi viikkoa kokouksen jälkeen.

Vuoden 2017 kokouspäivät ovat 25.1., 29.3., 24.5., 20.9. ja 13.12. Kirkkovaltuusto kokoontuu em. päivinä klo 18 Espoon valtuustotalolla. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.