Kausityöntekijät rippikouluissa
Kuva: Katri Saarela.

Kausityöntekijät rippikouluissa

Rippikoulujen ohjaajina toimivat seurakuntien työntekijät. Heidän lisäkseen pääasiassa kolmen henkilön ohjaajatiimiin kuuluu usein kausityöntekijä, joka on pääsääntöisesti kirkollisen alan opiskelija.

*********************************

Tästä linkistä voit hakea Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ja Espoonlahden seurakunnan kausityöntekijäksi vuodelle 2017. Ilmoittaudu 18.10.-6.11.2016.

Tehtävään etsitään ensisijaisesti opiskelijoita ev.lut. kirkon hengelliseen työhön valmistavilta aloilta. Eduiksi tehtävässä katsotaan kyky työskennellä ryhmässä, oma-aloitteisuus, kiinnostus nuorten kohtaamiseen sekä RKS 2001:n tuntemus.

Rippikoulujen kokonaiskesto on puoli vuotta. Suurin osa rippikouluista sisältää leirijakson kesällä. Tehtävä edellyttää sitoutumista rippikoulun suunnitteluun, kokoontumisiin ja konfirmaatioon yhdessä muiden ohjaajien kanssa koko rippikoulun ajan. Tehtävät sovitaan tarkemmin seurakunta-/rippikoulukohtaisesti. 

Valituiksi tulevilla kausityöntekijöillä tulee kullakin olemaan noin 1-3 rippikoulua. Rippikoulut alkavat eri aikaan, pääsääntöisesti kevättalvella, päättyen konfirmaatioon kesällä tai syksyllä. Valitut kausityöntekijät otetaan tilapäiseen virkasuhteeseen (ilman virkaa) hengelliseen työhön, jolloin palkka maksetaan tehtävään sovittujen työpäivien mukaisesti. Työpäiviä ovat rippikoulun intensiivijakson lisäksi muut kausityöntekijän läsnäoloa edellyttävät kokoontumiset, joista sovitaan erikseen. Palkan perusteena on 1732,38 – 1854,93 €/kk riippuen opintojen vaiheesta ja alan työkokemuksesta.  Päivärahat maksetaan sekä vapaa- ja lomapäivät määritellään kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.11.2016. Tiedusteluihin vastaavat Espoon tuomiokirkkoseurakunnan rippikoulutyön pappi Vilppu Huomo, puh. 050 342 5219, vilppu.huomo(at)evl.fi sekä Espoonlahden seurakunnan rippikoulutyön pappi Olli-Pekka Ylisuutari, puh. 050 358 0956, olli-pekka.ylisuutari(at)evl.fi