Seurakuntien päätöksenteko

Seurakuntien päätöksenteko

Yhteinen kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa Espoon seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Sillä on käytännössä samanlainen valta kuin kaupunginvaltuustolla kunnallisella puolella.

Yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi on 2015-2018.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto on Espoon seurakuntayhtymän ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Seurakuntaneuvostot

Seurakuntaneuvostot päättävät seurakuntien toimintamäärärahojen käytöstä ja henkilövalinnoista.
 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löydät arkistoista:

Esityslistat ja pöytäkirjat (2014-) 
Esityslistat ja pöytäkirjat(2009-2013)