Seurakuntien talous

Seurakuntien talous

Seurakunnat yhteistaloudessa

Saman kunnan alueella olevien seurakuntien on muodostettava seurakuntayhtymä. Seurakuntien omaisuus on yhteistä. Kukin seurakunta saa kuitenkin pitää omistuksessaan lahjoituksena tai testamenttina saamansa omaisuuden.

Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien puolesta kirkkolaissa sekä yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä perussäännössä määrätyt asiat. Seurakuntayhtymä hoitaa talouteen, kiinteistöihin ja rakentamiseen, henkilöstöhallintoon, tietohallintoon, viestintään sekä myös seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä.

Espoon seurakunnissa kirkollisveroprosentti on 1%.

Talouspalvelut