Seurakuntien ympäristökasvatuksen lähtökohdat

Seurakuntien ympäristökasvatuksen lähtökohdat

Ympäristökasvatuksen toteuttaminen ei ole seurakunnassa vain kasvatustyön tehtävä, vaan koko seurakunnan tehtävä. Ympäristökasvatus on paitsi puhetta, myös tekoja, jolloin seurakunnan toiminnan rakenteen tulee olla linjassa ympäristöystävällisten periaatteiden kanssa. Espoossa jokainen paikallisseurakunta on laatinut oman ympäristökasvastusuunnitelmansa.

  • Toimenpiteet voivat olla hyvin konkreettisia ja paikallisia, etenkin aluksi pieniäkin.
  • Toimenpiteiden tavoitteena on arkitoimintoihin juurtuminen.
  • Hyvässä ympäristökasvatuksessa yhdistyvät tieto, tunne (kokemus) ja toiminta.
  • Lapset ja nuoret tarvitsevat myönteistä ilmapiiriä ympäristökasvatuksessa.

Espoon seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelmat: