Työttömyys

Työttömyys

Espoolainen, oletko työelämän murroksessa?

Työurat ovat muuttuneet aiempaa ennakoimattomimmiksi, pirstaleisemmiksi ja monimuotoisemmiksi. Yhä useampi joutuu vaihteleviin työllisyystilanteisiin uransa aikana.  On tärkeää saada tukea siihen, miten identiteetti muovautuu työelämän muutosten eri vaiheissa. Muutoksessa tunteet, tahto ja kokemukset heilahtelevat puolelta toiselle, ennen kuin vakiintuminen uuteen elämäntilanteeseen alkaa. Siirtymävaiheessa etsitään ja kokeillaan uutta tapaa elää ja toimia, ennen kuin uusi identiteetti vakiintuu.

Irtisanomistilanteessa tai työttömyyden yllättäessä harvalla on valmiina uutta minäkuvaa. Jokainen määrittelee identiteettinsä ja itsensä peilaamalla sitä mm. toisten kertomuksiin ja tarinoihin. Oman tarinan muodostaminen ja sen tietoinen käsittely esim. tukiryhmän kanssa auttaa hahmottamaan ja rakentamaan yksittäisistä elämänmuutosten merkityksistä uuden kokonaisuuden identiteetin pohjaksi. © Mikko Rajala / Confidante Oy 2013

Tapiolan seurakunnassa alkoi kevätkaudella 2012 espoolaisille työttömille tai työttömyysuhanalaisille järjestetty toiminta. Vertaistukiryhmää ohjaa diakoniapappi Aarne Laasonen yhdessä työparin kanssa. Pienryhmissä keskustellaan erilaisten alustuksien pohjalta, jäsennetään omaa elämäntilannetta, kartoitetaan omia vahvuuksia sekä tutustutaan mm. vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin. Kerran kaudessa tehdään retki- ja seminaaripäivä Espoon seurakuntayhtymän leirikeskuksiin. Keskustelu jatkuu Facebookissa Tapiolan seurakunnan suljetulla Eteenpäin-sivustolla. Nimi "Eteenpäin" kuvaa ryhmän tavoitetta ja asennetta: elämäntilanteesta huolimatta on mahdollisuus kulkea elämässä eteenpäin.

Tervetuloa mukaan osallistumaan ja ideoimaan toimintaa!

Tiedustelut Aarne Laasonen, p. 040 5130847.