Yhteinen vammaistyö
Kuva: Eija Harju.

Yhteinen vammaistyö

Työmme painottuu kehitysvammaisiin, näkövammaisiin ja viittomakieltä käyttäviin kuuroihin.

Teemme yhteistyötä mm. Espoon ja pääkaupunkiseudun seurakuntien, Espoon kaupungin, HUS:n sekä vammaisjärjestöjen kanssa.

Etsimme ja kutsumme ihmisiä kohtaamaan Jumalan ja toinen toisensa.

 

Saavutettavuus - osallisuus, esteettömyys, yhdenvertaisuus

Saavutettavuus, osallisuus, yhdenvertaisuus ja esteettömyys mahdollistavat erilaisten ihmisten täysivaltaisen seurakuntalaisuuden. Kaikilla on oikeus osallistua jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin, rippikouluun tai muuhun seurakunnan toimintaan.

Kirkon saavutettavuusohjelma sisältää yhdenvertaisuuden ja osallisuuden teologiset perusteet, näkökulmia saavutettavuuden esteiden poistamiseen sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Saavutettavuus nousee kirkon olemuksesta ja tehtävästä.

Kirkolle on avattu oma saavutettavuus-sivusto, josta löydät tietoa muun muassa esteettömästä mahdollisuudesta osallistua seurakuntien tapahtumiin.Yhdessä, erilaisina olemme Jumalan kuva. Aito ihmisyys toteutuu yhteydessä muihin. Vain kaikille avoin kirkko on uskottava Kristuksen kirkko.

Yhteystiedot

Huttunen Tarja

Huttunen Tarja

näkövammaistyön diakonissa, ArkiYstävä-toiminta

Seurakunta: Espoon seurakuntayhtymä

Puhelin: work (09) 8050 2340, 040 734 7715

Sähköposti:

Osoite: Kirkkokatu 1 / PL 200 , 02771 ESPOO


Kovalainen Minna

Kovalainen Minna

kehitysvammaistyön diakoni

Seurakunta: Espoon seurakuntayhtymä

Puhelin: work (09) 8050 2341, 040 513 0854

Sähköposti:

Osoite: Kirkkokatu 1 / PL 200 , 02771 ESPOO


Topio Annika

Topio Annika

vs. kuurojen diakoni

Seurakunta: Espoon seurakuntayhtymä

Vastuualue: Yhteinen diakoniatyö

Puhelin: work (09) 8050 2339, 040 531 1002

Sähköposti:

Osoite: Kirkkokatu 1 / PL 200 , 02771 ESPOO