Kouluikäiset ja nuoret

Kouluikäisten toiminta kattaa koko polun aina ekaluokkalaisten kouluunsiunaamisesta abimessuun - koko matkan lapsuudesta aikuistumisen kynnykselle.

Lasten ja nuorten sivustolta, Luja Kallio -sivuilta, löydät mm. kerho- ja kurssitarjontamme.
Tapahtumakalenterista löydät kootusti toimintamme.

 

Alle kouluikäiset

Päiväkerho on...

  • ...toimintaa. Päiväkerho on seurakunnan varhaiskasvatusta 3-5-vuotiaille. Sen tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua ja kehitystä. Päiväkerhossa lapsi saa leikkiä, laulaa, liikkua ja askarrella. Evästuokio on tärkeä osa kerhoa. Lastenohjaajat suunnittelevat toiminnan lapsilähtöisesti huomioiden ryhmän tarpeita.
  • ...hiljaisuutta. Kynttilän syttyessä hiljennytään hetkeksi yhdessä. Lapsi saa kuulla raamatun kertomuksia ja tutustua kirkkovuoden juhliin. Lastenohjaaja kuulee lapsen kysymykset ja ihmettelyt. Päiväkerhossa lasten ihmettely ja pyhyyden kokeminen yhdessä tukevat perheen kristillistä kasvatusta.
  • ...kavereita. Päiväkerho on turvallinen paikka lapselle kasvaa toisten lasten seurassa. Ryhmässä syntyvät ystävyyssuhteet ovat lapselle tärkeitä Ryhmässä lapsi saa kokea osallisuutta ja iloa. Hän oppii toimimaan toisten kanssa jakaen ja toisia huomioiden.
  • ... yhteistyötä. Kasvatuskumppanuus on lastenohjaajan ja vanhemman välistä luottamusta ja kunnioitusta. Kerhon ovet ovat auki vanhemmille keskusteluja varten. Lastenohjaajat kertovat mielellään kerhon toiminnasta ja arjesta vanhemmille. Samoin kahdenkeskiset keskustelut kuuluvat kerhokauteen.

Kesäkerhot

Kesäkerhot kokoontuvat koulujen loputtua kesäkuun alkuviikoilla maanantaista perjantaihin. Kerhot on tarkoitettu 1-2-luokkalaisille (1-luokkalaisilla on etusija).
Kerhossa lapset ulkoilevat, leikkivät, pelaavat ja askartelevat. Kesäkerhon hiljentymishetket ja lukutuokiot tuovat rauhaa touhun keskelle. Ohjelmassa on myös retkiä.

Ruokailu järjestetään Viherlaakson kappelilla siten, että lapset saavat kerhopäivän aikana lämpimän ruoan ja välipalan.
 

Seurakunta ja koulu ovat kasvatuskumppaneita

Seurakunta on läsnä koulun arjessa, juhlassa ja kriiseissä. Seurakunnan ja koulun yhteisenä tavoitteena on tukea oppilaan kasvua monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Seurakunnan toiminta koulussa on osa koulun uskontokasvatusta, joka antaa valmiuksia uskontodialogiin, arvokeskusteluun ja suvaitsevaisuuteen.

Kasvatuskumppanuus toteutuu kolmella eri tasolla. Se on oppilaan kasvun ja kouluyhteisön henkisen hyvinvoinnin edistämistä ja opettajan työn tukemista. Osa yhteistyön muodoista sisältää hengellistä sisältöä, osa ei. Periaatteena on, että kaikki seurakunnan toiminta koulussa perustuu yhteiseen suunnitteluun ja yhteisiin päämääriin.

Seurakunnan työntekijät käyvät kouluilla pitämässä päivänavauksia yhteisesti sovittuna ajankohtana vähintään kerran kuukaudessa. Muita kouluyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi koulujen jumalanpalvelukset, oppituntivierailut, konsertit, leirikoulut,retki- ja leiriyhteistyö, kerhotoiminta, ihmissuhdekurssit, opettajien koulutuspäivät ja vanhempainillat. Seiskaluokkalaisten ryhmäytykset toteutetaan valtaosassa espoolaiskouluista seurakunnan, kaupungin ja koulun yhteistyönä.

Koulut voivat halutessaan saada seurakunnalta tukea kriisitilanteissa kuoleman, onnettomuuden tms. kohdatessa oppilasta, henkilökuntaa tai kouluyhteisöä.
 

 

 

. . . 22.6.2015 // TH