Kuressaaren seurakunta 2012-2013


Kuressaaren luterilainen seurakunta on Länsi-Viron saarien läänirovastikunnan suurin seurakunta, johon kuuluu kastettuja konfirmoituja henkilöitä yhteensä 3413. Seurakunnassa on yhteensä 13 työntekijää ja kaksi pappia.

Näistä vapaaehtoista jäsenmaksua maksoi vuonna 2012 650 aikuista. Keskimääräisesti kävi sunnuntaina messussa 123 ihmistä. Kirkossa käytiin yhteensä 11949 kertaa.

Messuja pidettiin 61 ja hengellisiä tilaisuuksia yhteensä 293 kertaa, niistä kirkkokonsertteja 18 kertaa.
Vuonna 2012 kastetiin 35 ihmistä (niistä  aikuisia 15), konfirmoitiin 35 henkilöa, avioliittoon vihittiin 14 paria, hautaan siunattiin 85 vainajaa ja ehtoollisella käytiin 2690 kertaa.

Diakonian lautakunnan ja srk-työntekijöiden puolesta tehtiin 1416 kotiinkäyntiä (on yli 1/3 osaa koko kirkon vastaavasta luvusta).

Pyhäkouluun osallistuu 25 lasta ja nuortentoimintaan 8 nuorta. Kahdessa seurakuntakuorossa (naiskuoro ja kirkkokuoro Sauer) osallistu yhteensä 44 laulaaja. Kuoroharjoituksia pidettiin yhteensä 245.

Seurakunnasaa toimi vapaaehtoisena 80 henkilöä.

Lapsi- ja nuorisotyössä on paljon kasvuunvaraa. Osittain se johtuu maan kristillisen tradition katkeamisesta. Rippikoulussa käy vain muutama prosentti 15-17 vuotiaden ikäryhmästä. Pääasiassa on kysymys aikuisrippikoulusta. Kun vanhemmat eivät kuuluu kirkkon, sen tuloksena ei enää kasteta lapsiakaan tai kummivanhempia on vaikea löytää. Taustalla vaikutta virolaisten keskuudessa toimivien kristinuskoon kriitisesti suhtautuvien henkilöiden voimakas ääni. Se tarkoittaa kirkolle toimimista jatkuvassa lähetystilanteessa. Koulussa ei nykyään käytännössä uskontoa opeteta.

Siitä huolimatta, että kirkko ei pysty tavoittamaan kaikkia ihmisiä, yritämme tehdä sitä mitä kuka muu ei voi kirkon sijasta tehdä. Sitä minkä kautta yhteiskunta näkee kirkon toiminnan käytännössä. Seurakunnassa on aktiivinen raamattupiirityö. Kirkon tiloissa konkoontuu viisi raamattupiiriä. Yksi niistä ympäri vuuoden ja muut lokakuusta toukokuuhun asti.
Viimeisen kahden vuoden aikana on hyvin käynnistynyt esikouluikäisten lasten ja niiden vanhepien piiri, missä kokoontuu kerrallaan 7-10 perhettä.

Viime vuodesta alkaen kokoontuvat nuoret perheet avioliittoseminaarille. Samanlaista säännöllista perhetyötä Viron kirkossa muualla ei tehdä.

Kuressaaren seurakunnan vahvuus on laaja diakoniatyö. Diakoniatyön vapaaehtoiset toimivat jokaisessa vapaehtoistyömuodossa. Tiekirkon projektin kautta on kolmen kuukauden aikana kirkossa vieraita tervehtimassa vuorollaan kaksi ihmistä päivässä. Osallistutaan siivostalkoissa ja kahvitilaisuuksien järjestelyssa. Kirkkoremontin aikana, kun messut pidettiin srk-talolla, järjestettiin kirkkokahvit joka sunnuntaina. Diakoniatyöntekijän vastaanotto tapahtui säännöllisesti joka perjatai.

Seurakunnan tiloissa kokoontuvat säännöllisesti nuorten kehitysvammaisten ja heidän perheenjäsenten ryhmä "Usko ja valkeus". Samalla tavalla kokoontuu säännöllisesti AA-liike.

Kuressaaren seurakunta on pitänyt vuodesta 2002 yllä perheväkivallan uhrien turvakotia "Laurits". Viime vuonna, 7. maaliskuuta, tapahtui turvakodin tiloissa tulipalo, minkä tuloksena vaurioituivat vakavasti sisätilat ja sisustus. Remonttityöt saatiin päätökseen helatorstaiksi. Viikko on ollut aikaa sisustaa tilat uudelleen ja avata turvakoti entisellä paikallaan 16.05. Se on vaatinut monien ihmisten pitkiä työtunteja, joita ehkä eniten on tehnyt turvakodin ja diakoniantyön johtaja Anneli Jakobsoo. Turvakodin entisöimisessä on on ollut merkittävä apu Espoon Tuomikirkkoseurakunnalla. Turvakodissa on tänä vuonna ollut koko aikana asiakkaita, mikää kuvaa itseasiassa perheväkivallan tilannetta meidän perheissä. Seurakunnan puolesta saavat he helpotusta elämälle ja löytävät pian uuden mahdollisuuden jatkaa elämää turvallisella mielellä.

Suuri työmaa on ollut seurakunnan kirkon ja urkujen entisöinti. Kirkon lattiaremontin jälkeen olemme tänä vuonna täyttäneet sen edellytyksen, että voime aloitaa urkujen asentamista kirkon tiloihin vielä toukokuun loppuun mennessä. Restauroidut urut vihittiin käyttöön 10 vuoden tauon jälkeen 19.10.2013.

 

. . . 13.3.2014 TH