Hyppää sisältöön

Valitsijayhdistykset

 

Tälle sivulle päivitetään seurakuntavaalien valitsijayhdistykset Espoonlahden seurakunnassa. Mikäli haluat listasi esittelyn mukaan, ole yhteydessä vaalit.espoo(ät)evl.fi.

Kirkko kaikille - Espoonlahti

Yhteyshenkilö: Juhana Malme, juhana.malme(ät)iki.fi, 0505908989

Ryhmän tausta: Kirkko kaikille -Espoonlahti on puolueisiin ja kirkon herätysliikkeisiin sitoutumaton ryhmä Olarin seurakunnan luottamushenkilöitä ja seurakuntavaaliehdokkaita. Edustamme eri puoluetaustoja, partiolaisia ja Tuomasyhteisössä mukana olevia sekä kirkon jäseniä ilman taustayhteisöä Tulkaa kaikki-liikkeen ohjelman mukaisesti. Meitä yhdistää halu rakentaa tasa-arvoista uudistuvaa kirkkoa, joka elää ajassa ja toimii rohkeasti. 

Tunnus/slogan vaaleissa: Kirkko kaikille – uudistuva, turvallinen, kutsuva ja kaikille avoin seurakunta. 

Tavoitteet: Tavoitteenamme on rakentaa kirkkoa, joka elää ajassaan seurakuntalaisiaan varten. Kirkon tulee jalkautua seurakuntalaisten keskelle, kokeilla uusia toimintatapoja ja pitää rohkeasti esillä sanomaa Jumalan armosta.  Haluamme luoda yhteisön, johon jokainen on tervetullut omana itsenään ja jossa on tilaa monimuotoiselle hengellisyydelle. Haluamme, että kirkko uudistuu ja arvostaa jäseniään sekä kantaa vastuullisesti vastuunsa lähimmäisestä lähellä ja kaukana.  

Haluamme edistää seuraavalla vaalikaudella: 

 • Pareilla on oltava mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen sukupuolesta riippumatta 
 • Jaamme kansainvälisen diakonia ja lähetystyön määrärahoja niille järjestöille, jotka välittävät apua tasa-arvoa edistävästi ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen eivätkä salli syrjintää omassa toiminnassaan.  
 • Olemme aktiivisesti mukana seurakunnan työntekijävalinnoissa ja painotamme huolellisuutta, avoimuutta ja tasapuolisuutta. Haluamme seurakunnan toteuttavan anonyymiä rekrytointia, jotta kaikki hakijat tulevat tasapuolisesti huomioiduksi. 
 • Seurakunta tekee aktiivisesti työtä kaikkien vähemmistöjen syrjinnän lopettamiseksi. 
 • Haluamme, että seurakunnan toiminta ei ole vain työntekijöiden varassa vaan vapaaehtoisuus ja vapaaehtoisten rooli ja tehtävät laajenevat. 
 • Teemme yhteistyötä erilaisten yhteisöiden, yhdistyksien ja järjestöjen kanssa, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. 
 • Monipuolistamme seurakuntatilojen käyttöä.  
 • Ylläpidämme vastuullista taloudenpitoa seurakunnassa. 

Facebook: https://www.facebook.com/kirkkokaikilleespoonlahti  
Instagram: @kirkkokaikilleespoonlahti  

Kokoomus ja sitoutumattomat

Yhteyshenkilö: Marja Vuorela, marjah.vuorela(ät)gmail.com, 050 541 0279

Yhdessä matkalla

Yhteyshenkilö: Marita Helki, mrthelki(ät)gmail.com, 044 338 6409

Ryhmän tausta: Yhdessä matkalla –ryhmä toimii kaikissa Espoon suomenkielisissä seurakunnissa. Olemme aktiivisia seurakuntalaisia. Meitä yhdistää tavoite kehittää seurakuntia ja seurakuntayhtymää ja keskittyminen kirkon perustehtävään. Ryhmä yhdistää poliittisesti ja yhteiskunnallisesti eri tavoin ajattelevia. Meihin kuuluu myös eri kirkollisiin herätysliikkeisiin ja järjestöihin lukeutuvia henkilöitä. Kutsumme kaikkia seurakuntalaisia mukaan rakentamaan seurakuntaa ja kirkkoamme.

Tunnus/slogan: Olemme Yhdessä matkalla ja rakennamme tulevaisuuden kirkkoa ja seurakuntia

Tavoitteet:

 • Meille tärkeitä asioita ovat vaikeuksissa olevien espoolaisten auttaminen, perheiden tukeminen ja lähetystyö. Seurakunta on hengellinen koti, jossa saa levätä, kasvaa uskossa, tehdä vapaaehtoistyötä ja toimia keskinäisessä kunnioituksessa. Haluamme kutsua kaikkia seurakuntayhteyteen ja aktivoida erityisesti nuoria aikuisia toimimaan omassa seurakunnassaan.
 • Sitoudumme kirkon perustehtävään ja tunnustukseen. Luotamme Raamattuun. Seurakunnan tulee kannustaa mukaan toimintaan myös eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Työmuotoja tulee kehittää muuttuvien tarpeiden mukaan.
 • Seurakuntien ja seurakuntayhtymän talous on pidettävä kestävällä pohjalla.
 • Kirkon toiminnan oleellinen osa on lähetystyö. Haluamme, että Espoon seurakunnat jatkavat työtä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta.

Haluamme edistää seuraavalla vaalikaudella:

 • Jokaista tarvitaan: Haluamme, että seurakunta on kaikille avoin hengellinen koti, jossa vapaaehtoistyötä arvostetaan. Rohkaisemme jokaista löytämään oman paikkansa seurakunnassa.
 • Sanan ja rukouksen varassa: Raamattu ohjaa meitä toimimaan kaikkien parhaaksi.
 • Toivon sanoma lähelle ja kauas: Teemme lähetystyötä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Toivotamme maahanmuuttajat tervetulleiksi ja kehitämme toimintaamme monikieliseksi. Vahvistamme yhteyksiä kristillisiin seurakuntiin ja järjestöihin.
 • Toisistamme välittäen: Tahdomme, että seurakunta kohtaa ja auttaa kaikkia avun tarvitsijoita, erityisesti heikoimmassa asemassa olevia.
 • Perheitä tukien: On tärkeää, että seurakunta tukee perheiden hyvinvointia, kristillistä avioliittoa sekä lasten ja nuorten kasvatusta.
 • Luonnon parhaaksi toimien: Toimimme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
 • Taloudesta huolehtien: Varmistamme, että talous on kestävällä pohjalla, jotta seurakunnan ydintoimintojen jatkuvuus taataan.

Viime vaalikauden onnistumiset:

 • Lähetystyötä on tuettu kaikkien kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Olemme antaneet tukemme monikielisen työn vahvistamiseen.
 • Seurakuntamme päiväkerhot ovat joissakin seurakunnissa aloitteestamme maksuttomia, jotta kristillistä kasvatusta voitaisiin tarjota perheille helposti.
 • Olemme olleet toimijoina monissa seurakunnan vapaaehtoistehtävissä ja kehittämässä tavoittavaa työtä.
 • Olemme olleet mukana kiinteistökannan arviointiprosessissa talouden kestävyyden varmistamiseksi.
 • Jäseniämme on toiminut valtuustossa, neuvostoissa, johtokunnissa ja toimikunnissa. Näissä jäsenemme tunnetaan ahkerina, perehtyneinä ja kaikkien kannalta tasapainoisia ratkaisuja hakevina.
 • Olemme osallistuneet aktiivisesti strategiatyöskentelyyn, hengellisen työn edistämiseen sekä ympäristöjärjestelmän ja leirikeskustoiminnan kehittämiseen

http://www.yhdessamatkalla.fi

Facebook: https://www.facebook.com/yhdessamatkalla

 

// ]]>