Perennahoitosopimus

Perennahoitosopimus on toistaiseksi mahdollista tilata vain Kirkon hautausmaan haudoille.

Perennat ovat monivuotisia ruohovartisia kasveja, jotka talvehtivat maanalaisten osiensa avulla. Perennat lähtevät kasvuun keväällä maan sulettua. Syksyllä viilenevien kelien myötä perennat alkavat valmistautumaan talveen, mutta säilyttävät koristeellisen lehdistönsä aina ensimmäisiin pakkasiin asti. Näin ollen pidempi kasvukausi tuo haudalle toivottua vehreyttä pidemmäksi aikaa kuin kesäkuussa haudoille istutettavat kesäkukat. Perennat istutetaan haudalle hoitosopimuksen ensimmäisenä hoitovuotena. Talvehtimisen ansiosta kasveja ei tarvitse vaihtaa vuosittain, vaan ne saavat kasvaa paikallaan vuosi vuodelta komistuen. Kauneimmillaan perennaistutus onkin yleensä toisen tai kolmannen hoitovuoden jälkeen. Perennojen hoitotarve on vähäisempi kuin kesäkukilla, joka näkyy myös perennahoitosopimuksen hinnoittelussa. Vähäisemmän hoitotarpeen, kastelun ja lannoituksen takia perennat ovat ekologisempi vaihtoehto kesäkukille. Niiden koristearvo perustuu pitkälti kasvin lehtiin ja kasvutapaan, ei niinkään kukinta-aikaan. Lehtien väri ja muoto vaihtelevat kasvilajista tai -lajikkeesta riippuen, osa lajeista saa jopa kauniin syysvärityksen. Perennaistutuksissa käytetään yhtä kasvilajia/hauta.

Perennahoitosopimus tehdään aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Perennahoitoa ei saa ilman pinnanhoitosopimusta. Ensimmäisenä hoitovuotena taimet istutetaan haudoille maan sulamisen jälkeen. Taimien istutus aloitetaan mahdollisuuksien mukaan toukokuussa ja istutukset ovat tehty juhannukseen mennessä.

Koska perennat tarvitsevat juuriaan talvehtimiseen, ei niiden juuria saa vahingoittaa kaivamalla. Perennojen sekaan ei voi istuttaa muita kasveja. Omaisten tuomat kukkatervehdykset jätetään haudalle istutusalueen viereen ruukuissa tai maljakoissa. Tämä on erityisen tärkeää huomioida keväällä ennen perennojen kasvuun lähtemistä sekä syksyllä kuolleiden kasvinosien poiston jälkeen, kun istutusalue näyttää päällisin puolin tyhjältä. Muun kuin seurakuntayhtymän toimesta istutetutetut kasvit poistetaan istutusalueelta. Perennahoidon tilaajan vastuulla on tiedottaa omaisille sekä muille haudalla kävijöille, että kasvualustan kaivaminen vahingoittaa juuristoa. Mikäli taimet tuhoutuvat juuriston kaivamisen seurauksena, seurakuntayhtymä perii erillisen maksun paikkaustaimien hankinnasta ja istutuksesta.

Perennahoitosopimus sisältää;

  • taimien hankinta ja istutus ensimmäisenä hoitovuotena
  • kasvualustan kunnostus ja rajaus
  • kastelu
  • kasvuston siistiminen
  • lannoitus tarvittaessa
  • kasvuston jakaminen tarvittaessa

Perennalajeina käytämme kuunliljoja, jaloangervoja, maksaruohoja sekä kurjenpolvia.

Lisätietoja perennahoitosopimuksesta Kirkon hautausmaan puutarhureilta, arkisin klo 13-14 välisenä aikana, puh. 09 8050 2356.

Kuvassa kuunlijoja ensimmäisen istutusvuoden jälkeen.

Kuunliljoja istutusvuotena.

Kuunliljoja kolmantena hoitovuotena.

Kuunliljoja muutaman hoitovuoden jälkeen.