Avioliiton esteiden tutkinta-asiointipalvelu

Palvelu on tarkoitettu pareille, jotka haluavat saada vireille avioliiton esteiden tutkinnan.

Palvelun käyttäjä voi tunnistautua palvelussa pankkitunnuksien avulla tai mobiili varmenteella, jolloin valtaosa tarvittavista liittyjän tiedosta saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä.

Palvelun käyttö edellyttää vähintään 18 vuoden ikää ja kotikuntaa Suomessa. Vähintään toisen kihlakumppanin pitää olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Siirry avioliiton esteiden tutkinta-asiointipalveluun