Saavutettavuus – osallisuus, esteettömyys, yhdenvertaisuus

Saavutettavuus, osallisuus, yhdenvertaisuus ja esteettömyys mahdollistavat erilaisten ihmisten täysivaltaisen seurakuntalaisuuden. Kaikilla on oikeus osallistua jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin, rippikouluun tai muuhun seurakunnan toimintaan.

Kirkon saavutettavuusohjelma sisältää yhdenvertaisuuden ja osallisuuden teologiset perusteet, näkökulmia saavutettavuuden esteiden poistamiseen sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Kirkon saavutettavuus-sivustoltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä löydät tietoa muun muassa esteettömästä mahdollisuudesta osallistua seurakuntien tapahtumiin. Yhdessä, erilaisina olemme Jumalan kuva. Aito ihmisyys toteutuu yhteydessä muihin. Vain kaikille avoin kirkko on uskottava Kristuksen kirkko.

Esteettömyys

Espoon seurakuntien kiinteistöohjelman mukaan esteettömyys kuuluu kiinteistönpidon lähtökohtiin. Tilojen esteettömyyttä ylläpidetään ja parannetaan. Esteettömyys otetaan huomioon peruskorjaushankkeissa.

Yhdenvertaisuus

Sateenkaari-ihmiset ja yhdenvertaisuus

Espoon seurakunnilla on yhteiset periaatteet ja tavoitteet, joiden avulla vahvistetaan ja edistetään sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumista Espoon seurakuntien toiminnassa. Tavoitteemme on, että

  1. Jokainen ihminen kokee olevansa tervetullut ja osallinen katsomatta seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoliseen identiteettiin. Rakennamme seurakunnista ja seurakuntayhtymästä ”tervetuloa toivottavan yhteisön” (Fredrik Modéus).
  2. Kaikki palvelumme ja toimintamme on seksuaalisen ja sukupuolten moneuden hyväksyvää ja huomioivaa.  
  3. Kaikki palvelumme ja toimintamme on turvallista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille ja heidän läheisilleen.  
  4. Emme tarkastele ihmisen seksuaalista suuntautuneisuutta ja sukupuolista identiteettiä ongelmalähtöisesti.
  5. Järjestämme koulutusta monimuotoisuus- ja ihmisoikeuskysymyksistä luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja työntekijöille.
  6. Jokaisessa seurakunnassa ja seurakuntayhtymän virastossa on työntekijä, joka on vastuullinen toimija seksuaalisen ja sukupuolisen monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.
  7. Hyödynnämme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten, seurakuntalaisten ja työntekijöiden kokemusasiantuntijuutta monimuotoisuuden kysymyksissä ja sen edistämisessä.
  8. Annamme tilaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien perheiden ja läheisten kysymyksille ja kokemukselle. 
  9. Käymme teologista ja eettistä keskustelua seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta rakentavassa hengessä. 
  10. Emme leimaa emmekä stigmatisoi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Leimaamisen ja stigmatisoinnin vastustaminen edistää kaikkien hyvinvointia ja vahvistaa mielenterveyttä.

Lisätietoa ks. sateenkaaritoiminnan yhteyshenkilöt.