Hyppää sisältöön

Turvallisuus kerhossa

FYYSINEN TURVALLISUUS

Kerhon turvallisuuteen sisältyy sekä psyykkinen että fyysinen turvallisuus. Fyysisen turvallisuuden takia leikkien ja muun touhuamisen on oltava hyvin suunniteltua, eikä liian rajua. Ennen ensimmäistä kerhokertaa kannattaa tutustua kerhotilan turvallisuusasioihin. Kerhonohjaajan tulee tietää ainakin hätäpoistumistiet, ensiapulaukun säilytyspaikka ja sammutusvälineistön sijainti. Jos kerhotilassa on mahdollisia vaaraa aiheuttavia paikkoja, kuten portaat, niiden käyttämisessä on hyvä opastaa alusta asti säännöillä (esimerkiksi ettei portaissa ei saa juosta).

Turvallisen kerhon edellytyksiin kuuluu myös tieto allergioista ja sairauksista, joilla voi olla vaikutusta kerholaisen hyvinvointiin kerhotilanteessa. Kerhonohjaajan on hyvä kuitenkin tietää, että työntekijä voi antaa tietoja vain kerholaisen vanhemman luvalla. Myös kerhonohjaajalla on kerholaisen terveystiedoista vaitiolovelvollisuus. Jos on mahdollista, että kerholainen saattaa tarvita sairautensa takia ensiapua kerhotilanteissa, huoltaja antaa siihen etukäteen toimintaohjeet.

Kerhoissa tapahtuu harvoin onnettomuuksia tai sairauskohtauksia. Kerhonohjaajan tärkeimmät ensiaputaidot ovatkin taito rauhoitella kerholaisia pienten haverien kohdalla sekä taito hälyttää tarvittaessa apua. Kerhoturvallisuutta lisää se, että kaikki sattumukset kirjataan kerhopäiväkirjaan tai tapaturmailmoitukseen: mitä tapahtui, kenelle ja milloin. Tällaista tietoa saatetaan tarvita lääkärissä ja vakuutusyhtiössä, jos kerholainen tarvitsee jatkohoitoa. Kerhossa sattuneista tapaturmista tai sairastumisista pitää myös aina ilmoittaa kerhoista vastaavalle työntekijälle tai hänen sijaiselleen.

Kerhonohjaajan EA-laukkuun: laastari ja pudistusaine sidetarpeet ja kylmäpussi — ohjeet ja tarvikkeet palovammojen hoitoon hätäensiapuohjeet — tärkeät yhteystiedot, kerhotilan tarkka osoite — paljon empatiaa

 

PSYYKKINEN TURVALLISUUS

Psyykkinen turvallisuus kerhossa on sitä, että kerholaiset voivat tuntea olonsa kerhossa hyväksytyksi ja turvalliseksi. Heidän ei siis tarvitse pelätä kiusatuksi tulemista tai sitä, että heitä syrjitään. Psyykkistä turvallisuutta edistää hyvä henki kerhoryhmän kesken, hyvät vuorovaikutustaidot sekä kerhonohjaajan nollatoleranssi kiusaamisen suhteen.

Kiusaamista on monenlaista, esimerkiksi nimittelyä, ulkopuolelle jättämistä ja fyysistä kiusaamista. Jo kauden ensimmäisellä kerhokerralla on hyvä sopia kerhoryhmän yhteiseksi pelisäännöksi se, että kerhossa ei kiusata ketään. Kerholaisille on myös hyvä korostaa, että kaikkien kerholaisten kanssa pitää yrittää tulla toimeen.

Myös vanhemmille on ilmoitettava tapahtumasta. Ilmoituksen voi tehdä joko työntekijä tai kerhonohjaaja, mutta asiasta pitää sopia selkeästi. Kerhotilan lähistössä saattaa toimia myös muita aikuisia, kuten vahtimestari tai keittäjä, jotka voivat auttaa akuutissa tilanteessa.

Hätäilmoitus

Käykää läpi hätä-ilmoituksen tekeminen. Hätänumeroon voi soittaa myös ilman sim-korttia, ja silloin, jos puhelimen saldoraja on ylitetty. Jos operaattorin verkko on jostain syystä kaatunut, hätäpuhelun voi soittaa ottamalla sim-kortin pois.

Näin teet hätäilmoituksen

— Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

— Kerro, mitä on tapahtunut.

— Kerro tarkka osoite ja kunta.

— Vastaa kysymyksiin.

— Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

— Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

— Soita uudelleen, mikäli tilanne muuttuu.

 

112 on yleiseurooppalainen hätänumero. Hätäpuhelu on maksuton eikä suuntanumeroa tarvita. Rauhallinen ja selkeä hätäilmoitus takaa nopean lisäavun. (Lähde: www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/hatailmoitus)

RISKITILANTEIDEN ENNALTAEHKÄISEMINEN

Kerhonohjaaja pystyy parhaiten edistämään ja ylläpitämään turvallisuutta hyvällä etukäteissuunnittelulla. Suunnittelu auttaa myös siihen, ettei ohjaaja joudu kesken kerhon poistumaan tilasta jonkin tavaran hakemista varten.

Kerholaisille on hyvä kertoa, että kerhonohjaajan tehtäviin kuuluu kerholaisten turvallisuudesta huolehtiminen, ja että sen vuoksi voi joutua puuttumaan riskialttiisiin tilanteisiin tai kieltämään jotakin. Kerholaiset pitävät nuoriakin kerhonohjaajia lähestulkoon aikuisina. Tämä lisää yleensä kerhonohjaajien auktoriteettia suhteessa kerholaisiin, ja he todennäköisesti kuuntelevat ohjaajia myös kiusaamisen selvittämiseen liittyvissä tilanteissa.

Eri kerhojen erilaiset riskit

Kerhojen toiminnoissa on erilaisia riskejä. Kokkikerhossa riskejä aiheuttavat kuuma liesi, terävät veitset ja mahdolliset ruoka-aineallergiat. Liikuntakerhon riskit liittyvät kaatumisiin, nyrjähdyksiin ja yhteentörmäyksiin. Tapaturmia voi ehkäistä selkeillä säännöillä sekä korostamalla rauhallista toimintaa esimerkiksi terävien esineiden ja lieden kanssa.

TURVALLISUUS JA ALLE 18-VUOTIAAT KERHONOHJAAJAT

Kerhotyön turvallisuus nousee myös puheeksi, kun on kyse alle 15-vuotiaista ohjaajista.  Kerhotyölle on luotu hyvät turvallisuusohjeet: alle 15-vuotiaiden tulee ohjata kerhoa pareittain, mikä on työturvallisuuskysymys niin ohjaajien kuin kerholaistenkin kannalta. Seurakunnan on myös huolehdittava riittävästä koulutuksesta kerhonohjaajille. Lisäksi kerhonohjaajalle tulee olla jatkuva tuki ja ohjaus työntekijältä. Kriisitilannetta varten tulee aina olla aikuinen saavutettavissa vähintään puhelimitse. Alaikäistä ohjaajaa ei saa koskaan jättää yksin kriisitilanteeseen. Kerhonohjaajat tarvitsevat tehokkaan koulutuksen lisäksi myös hyvää kerhomateriaalia kerhon pitämiseen, Esimerkiksi Kerhonohjaajan käsikirjasta saa vinkit ja rungot ja teemat kerhoille.

// ]]>