Hyppää sisältöön

Vuorovaikutus on monimutkaista yhteispeliä

Vuorovaikutus on sanatonta ja sanallista dialogia. Suurin osa viestien lähettämisestä, vastaanottamisesta ja reagoimisesta tapahtuu toiminnan, ilmeiden ja asentojen kautta. Vuorovaikutusta mutkistaa se, että yleensä siihen osallistuu monimuotoinen joukko ihmisiä, myös monet sivullisilta näyttävät. Ryhmässä hiljaiset viestit saattavat välittyä esimerkiksi siitä, miten ryhmän jäsenet asettuvat suhteessa toisiin tai miten eri ihmisten puheisiin reagoidaan (kenen vitseille nauretaan, ketä katsotaan silmiin jne.)

Elekieli

Eleet ja ilmeet muodostavat oman kielensä, jota osaamme lukea jo vastasyntyneinä. Esimerkiksi hymyllä on ihmeellinen vaikutus: Ilman hymyä edes vauva ei voi kehittyä tasapainoiseksi ihmiseksi. On kuitenkin hyvä huomata, että eleiden lukeminen ei ole kaikille ihmisille yhtä helppoa, ja tulkintavirheitäkin voi tulla. Eleet ovat myös kulttuurisidonnaisia: Eri ilmeille on muodostunut eri merkityksiä. Usein kanssaihmiset huomaavat, jos eleemme ja sanamme ovat ristiriidassa. Siksi on hyvä kertoa se, miltä todellisuudessa tuntuu.

Joskus elämässä on tietysti tilanteita, joista ei halua toisten tietävän, eikä kerholaisille pidäkään jakaa kaikkia omia asioitaan. Omista mieltä askarruttavista asioita ja kerhon vetämiseen liittyvistä ikävistä asioista kannattaa kuitenkin puhua jonkun kanssa: kerhonohjaajakaverin, työntekijän, ystävän tai perheenjäsenen. Se auttaa kerhonohjaajaa keskittymään tehtäväänsä kerhossa. Kun kerhoa vetää ohjaajapari, työt voi jakaa niin, että haastavammista tehtävistä (esim. hartaus) vastaa se, jolla ei ole tunteet kovin pinnassa.

Yhteispelillä eteenpäin

Joskus vuorovaikutustilanteet epäonnistuvat, vaikka olisi tehnyt kaikkensa. Silloin on lohduttavaa muistaa, ettei kerhonohjaa ole yksin vastuussa lopputuloksesta: vuorovaikutus on aina yhteispeliä.

Törmäykset voivat johtua myös siitä, että olemme erilaisia ja meillä on erilaisia tapoja ja kulttuurisia tottumuksia. Jokaisella meistä on myös parempia ja huonompia päiviä, ja se vaikuttaa käyttäytymiseemme. Yhteispelissä kuka tahansa voi toimia aloitteen tekijänä uuteen alkuun.

// ]]>