Kirkon suunnittelukilpailu

Esisuunnitteluvaiheen päätyttyä Espoon seurakuntien kirkkovaltuusto teki 10.11.1975 päätöksen yleisen suunnittelukilpailun järjestämisestä. 
Kilpailun toteuttamisesta vastasi palkintolautakunta. 

Kilpailukutsu julkaistiin 7.3.1976. 

Kilpailuajan päätyttyä 4.8.1976 todettiin ehdotuksia saapuneen yhteensä 80 kpl.

Palkintolautakunta kiinnitti ehdotuksia arvostellessaan erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin ja niiden keskinäiseen painotukseen:
- nykyaikaisen seurakuntakeskuksen toiminnallisten vaatimusten toteutumiseen
- nykyaikaiselle kirkkorakennukselle sopivan arkkitehtonisen muodon toteutumiseen
asetettujen taloudellisten vaatimusten toteutumiseen.

Suunnittelukilpailu vastasi palkintolautakunnan mukaan erittäin hyvin sille asetettuja tavoitteita. Kilpailu toi esille monia mielenkiintoisia ja käyttökelpoisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Olarin kirkon suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen "Puolibasilika" pienoismalli, joka voitti kilpailun ja josta tuli nykyinenOlarin kirkko.
I palkinto 34000 mk ehdotukselle n:o 59, nimimerkki "Puolibasilika",
arkkitehdit Käpy ja Simo Paavilainen, avustajana Heli Petäjä. Kuva: Espoon seurakuntien arkistot / Studio Mauritz Hellström.

Palkintolautakunta totesi voittaneesta työstä: "Erittäin ansiokas ehdotus, jossa kirkkosali on taitavasti sijoitettu tontin eteläosaan siten, että massiivinen seinämä etelärajalla sulkee seurakuntakeskuksen Merituulentien suuntaan, mutta samalla korostaa luontevasti sakraalitilojen sijaintia.
Sisältäpäin mäki rakentuu hellävaraisesti. Aktiivinen, kauniisti kehystetty piha muodostaa jo alkuvaiheessa valmiin kokonaisuuden. Tontti ei valmiiksi rakennettunakaan vaikuta ahdetulta. Kirkkosali on liturgisesti oikein suunniteltu ja elävä tila on aikaansaatu vaatimattomin keinoin." Tämä ehdotus toteutettiin lähes sellaisenaan kirkkorakennuksessamme.

 

Olarin kirkon suunnittelukilpailussa toiseksi tulleen ehdotuksen  "Vanhat puut" pienoismalli.
II palkinto 25 500 mk ehdotukselle n:o 2, nimimerkki "Vanhat puut", 
tekijät: arkkitehti Urs Anner, arkkitehti Tide Huesser ja arkkitehti Kaarlo Leppänen.
Kuva: Espoon seurakuntien arkistot / Studio Mauritz Hellström.

 

Olarin kirkon suunnittelukilpailussa kolmanneksi tulleen ehdotuksen  "Kuukumpu" pienoismalli.
III palkinto 17000 mk ehdotukselle n:o 19, nimimerkki 'l Kuukunkumpu", tekijät: sisustusarkkitehti Irmeli Thegen Mäkeläinen ja arkkit. yo. Pekka Tanner, avustajana arkkitehti Axel Taegen . Kuva: Espoon seurakuntien arkistot / Studio Mauritz Hellström.