YouTube-video

Vaaliin liittyvät tiedotteet

13.10.2021

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut Olarin seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi.

Hakuaika päättyy 12.11.2021. 

Virka toteutetaan välillisenä eli seurakuntaneuvosto valitsee uuden kirkkoherran keväällä 2022.  Uusi kirkkoherra aloittaa tehtävässään 1.10.2022, kun nykyinen kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja jää vanhuuseläkkeelle.
 
Kirkkoherran virkaa voivat hakea papit, jotka ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon. Lisäksi seurakuntaneuvosto on määritellyt erityiset tarpeet, jotka otetaan huomioon arvioitaessa hakijoiden sopivuutta kyseiseen virkaan.  Olarissa kirkkoherralta odotetaan osaamista mm. strategisessa johtamisessa, erilaisten kulttuurien huomioimisessa, asiantuntijoiden henkilöstöjohtamisessa ja viestinnässä. Tärkeänä pidetään myös, että kirkkoherra pitää kirkon sanomaa Jumalan rakkaudesta esillä rohkeasti ja monikanavaisesti. 
 
Olarin seurakunta on yksi Espoon seurakuntayhtymän kuudesta seurakunnasta. Olari on tiivis metroradan varrella ja meren läheisyydessä sijaitseva moderni kaupunkiseurakunta. Jäseniä seurakunnassa on 27 000 ja työntekijöitä 55. Seurakunta on tunnettu monipuolisesta jumalanpalveluselämästä, rikkaasta musiikkitoiminnasta ja uudenlaisesta työotteesta kauppakeskus Isossa Omenassa sijaitsevassa Chapple-tilassa.
 
Hakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan KirkkoHR-järjestelmässä: Hakuilmoituksen linkki

5.10.2021

Olarin seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää kirkkoherran vaaliin välillistä vaalitapaa

Olarin seurakuntaneuvosto päätti 5.10. kokouksessaan äänin 13-4 , että se esittää kirkkoherran vaaliin välillistä vaalitapaa. Tällöin Olarin uuden kirkkoherran valitsee ensi keväänä seurakuntaneuvosto. Vaalitavasta päättää Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, kun se julistaa viran haettavaksi todennäköisesti 12.10. kokouksessaan.

Lähes kaikki pääkaupunkiseudun kirkkoherran vaalit on viime vuosina järjestetty välillisinä. Myös seurakuntaneuvoston toimittamassa vaalissa seurakuntalaisille pyritään tarjoamaan mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin.

Seurakuntaneuvosto antoi 5.10. myös lausunnon siitä, millaista kirkkoherraa Olarin seurakunta tarvitsee. Olarissa kirkkoherralta odotetaan osaamista mm. strategisessa johtamisessa, erilaisten kulttuurien huomioimisessa, asiantuntijoiden henkilöstöjohtamisessa ja viestinnässä. Tärkeänä pidetään, että kirkkoherra pitää kirkon sanomaa Jumalan rakkaudesta esillä rohkeasti ja monikanavaisesti.

____________

Tietoa Espoon seurakunnista löytyy täältä: www.espoonseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/tietoa-espoon-seurakunnista.

____________

Kerro mielipiteesi kirkkoherranvaalista

On tärkeää, että myös seurakuntalaiset ilmaisevat kantansa vaalitavasta seurakuntaneuvoston jäsenille ennen asian käsittelyä. Seurakuntaneuvoston jäsenten yhteystiedot löytyvät Espoon seurakuntien verkkosivuilta.