Kaisa Yletyinen Kaisa Yletyinen.

 Olen Kaisa Yletyinen, 43-vuotias pappi. Olen toiminut Espoossa seurakunnan lähijohdossa liki kahdeksan vuotta ja koen, että minulla on annettavaa myös ylemmän johdon tehtäviin. Haluan olla rakentamassa kirkkoa, jossa jokainen voi tuntea olevansa Jumalalle rakas ja hyväksytty.

Olen työtoverina ja johtajana kuunteleva, harkitseva, johdonmukainen ja tasapuolinen. Minulla on vahvaa kokemusta seurakuntahallinnosta sekä seurakuntalaisten rinnalla kulkemisesta. Olen innostava yhteistyöntekijä ja haen diplomaattisesti yhteisymmärrystä eri osapuolten välille. Toimin ratkaisukeskeisesti ja minulla on valmentava ja konsultoiva työote. Reflektoin ja kehitän osaamistani saamieni palautteiden perusteella.