Espoon seurakuntien päätöksenteko

Yhteinen kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa Espoon seurakuntayhtymässä käyttää vaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto. Sillä on käytännössä samanlainen valta kuin kaupunginvaltuustolla kunnallisella puolella.

Yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Seurakuntavaalit pidettiin syksyllä 2018 ja valtuustokausi on 2019-2022.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto on Espoon seurakuntayhtymän ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Seurakuntaneuvostot

Seurakuntaneuvostot päättävät seurakuntien toimintamäärärahojen käytöstä ja henkilövalinnoista.

Espoon seurakuntien hallinnon järjestäminen poikkeusoloissa

Kirkkohallituksen täysistunto antoi 24.3.2020 väliaikaisen määräyksen hallinnon järjestämisesta poikkeusoloissa. Sähköisen kokouksen järjestäminen on mahdollista ja poikkeusoloissa yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa voidaan delegoida yhteiselle kirkkovaltuustolle. Poikkeussäännöksen mukaisesti poikkeusolojen kestäessä tehdyt päätökset tullaan tuomaan aikanaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettaviksi normaaliolojen palauduttua.

Espoon yhteinen kirkkoneuvostopäätti 30.3.2020, että se kirkkohallituksen määräyksen mukaisesti käyttää myös yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa poikkeusolojen ajan, kuitenkin enintään 31.8.2020 saakka.

Hallintoelimet kokoontuvat sähköisesti etäyhteyksillä.

 

Yhteinen kirkkovaltuusto ryhmäkuvassa Espoon valtuustotalon portaikoissa.
Yhteinen kirkkovaltuusto ryhmäkuvassa 30.1.2019. Kuva: Eija Harju
YouTube-video
Viralliset yhteydenotot, tietopyynnöt
Espoon seurakuntayhtymä
09 80501 (vaihde, arkisin klo 9–15)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo