Viestinnän toimikunta

Viestinnän toimikunnan tehtävänä on seurakuntayhtymän viestintästrategian valmistelu ja sen toteutumisen seuranta. Toimikunnan alaan kuuluvat laaja-alaisesti seurakuntayhtymän ja seurakuntien ulkoisen ja sisäisen viestinnän suunnittelu ja arviointi.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii Jouni Mykkänen, esittelijänä viestintäpäällikkö Urpu Sarlin ja sihteerinä Reija Hirvonen.

Toimikunnan jäsenet

Jouni Mykkänen pj.
Helena Sistonen
Heikki Saraste        
Tiina Kujala
Martti Hellström
Juha Vähäsarja
Ulla-Maija Mannisenmäki        
Kirsi Rostamo vpj.

Läsnäolo- ja puheoikeus on myös yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla Stig Kankkosella, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Roger Rönnbergillä ja varapuheenjohtajalla Heikki Sorvarilla, yhteisen kirkkoneuvoston edustajalla Kari Roineella sekä hallintojohtaja Risto Hämäläisellä.

Kirkko ja kaupungin yhteisjohtokunta

Viestinnän toimikunta käsittelee myös seurakuntamediaan Kirkko ja kaupunkiin liittyviä asioita. Varsinaista päätösvaltaa Kirkko ja kaupungin asioissa käyttää Kirkko ja kaupungin yhteisjohtokunta, joka toimii Helsingin seurakuntayhtymän alaisuudessa. Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto on nimennyt sinne edustajikseen Jouni Mykkäsen, Kirsi Rostamon ja Heikki Sarasteen, jotka ovat myös viestinnän toimikunnan jäseniä.

viestintäsihteeri
Espoon seurakuntayhtymä
Viestintäpalvelut
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

Twitter: @reijahirvonen

Viestintäpäällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
Viestintäpalvelut
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

Twitter: @UrpuMarjut