Viestinnän toimikunta

Uusi toimikunta nimetään 31.1.2019 yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 4.2.2019.

Viestinnän toimikunnan tehtävänä on seurakuntayhtymän viestintästrategian valmistelu ja sen toteutumisen seuranta. Toimikunnan alaan kuuluvat laaja-alaisesti seurakuntayhtymän ja seurakuntien ulkoisen ja sisäisen viestinnän suunnittelu ja arviointi.

Toimikunnan puheenjohtajana on kaudella 2015-2018 toiminut Jouni Mykkänen. Esittelijänä toimii viestintäpäällikkö Urpu Sarlin ja sihteerinä Reija Hirvonen.

Toimikunnan jäsenet 2015-2018

Jouni Mykkänen pj.
Helena Sistonen
Heikki Saraste        
Tiina Kujala
Martti Hellström
Juha Vähäsarja
Ulla-Maija Mannisenmäki        
Kirsi Rostamo vpj.

Läsnäolo- ja puheoikeus on myös yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla Stig Kankkosella, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Roger Rönnbergillä ja varapuheenjohtajalla Heikki Sorvarilla, yhteisen kirkkoneuvoston edustajalla Kari Roineella sekä hallintojohtaja Risto Hämäläisellä.

Kirkko ja kaupungin yhteisjohtokunta

Viestinnän toimikunta käsittelee myös seurakuntamediaan Kirkko ja kaupunkiin liittyviä asioita. Varsinaista päätösvaltaa Kirkko ja kaupungin asioissa käyttää Kirkko ja kaupungin yhteisjohtokunta, joka toimii Helsingin seurakuntayhtymän alaisuudessa.

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto nimeää uudet edustajat kaudella 2019-2020 kokouksessaan 30.1.2018.

Edustajina ovat 2016-2018 toimineet Jouni Mykkänen, Kirsi Rostamo ja Heikki Saraste.

viestintäsihteeri
Espoon seurakuntayhtymä
Viestintäpalvelut
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

Facebook: @rhirvonen Twitter: @reijahirvonen Instagram: @imarhaw60

Viestintäpäällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
Viestintäpalvelut
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

Twitter: @UrpuMarjut