Nimi

Vanhemmat päättävät lapsellensa annettavan nimen. Nimien valintaa ja antamista ohjaa nimilaki. Vuoden 2019 alussa astui voimaan uusi nimilaki. Nykyään etunimiä voi olla enintään neljä.

Etunimeksi voidaan yleensä hyväksyä vain nimi, joka:

  • muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitusasultaan vastaa vakiintunutta etunimikäytäntöä
  • on vakiintunut samalle sukupuolelle
  • ei ole ilmeisen sukunimityyppinen.

Jos vanhemmat ovat yhtään epävarmoja siitä, onko lapselle suunniteltu etu- tai sukunimi hyväksyttävä, ottakaa yhteys maistraattiin, missä viime kädessä päätetään nimen oikeellisuus.

Etunimeen ja lapsen sukunimen määräytymiseen liittyen lisätietoja voi katsoa mm:
dvv.fi/fi/nimiasiat tai
www.finlex.fi (Nimilaki).

Kuvassa vauva on vanhemman miehen sylissä.
Kuva: Antti Rintala.