Nimi

Vanhemmat päättävät lapsellensa annettavan nimen. Nimien valintaa ja antamista ohjaa nimilaki. Etunimiä voi olla enintään kolme.

Jos vanhemmat haluavat antaa lapselleen kovin tavallisuudesta poikkeavan nimen, on hyvä keskustella nimestä etukäteen maistraatin kanssa.

Etunimeen ja lapsen sukunimen määräytymiseen liittyen lisätietoja voi katsoa mm:
www.vaestorekisterikeskus.fi tai
www.finlex.fi (Nimilaki).