Olarin seurakunnan sanajumalanpalvelus 2.sunnuntai loppiaisesta

su 17.1. kello 10.00
Verkkokirkko Espoossa

Liturgia Salla-Maria Viitapohja, saarna Mia Wrang, kanttorit Päivi Hakomäki ja Mikko Niinikoski.

Kirkkovuodessa siirrytään Jeesuksen lapsuudesta hänen julkisen toimintansa alkuun. Jeesus kutsuu ihmisiä näkemään Jumalan suuria tekoja.

Jumalanpalveluksessa Mia Wrangin lähtösaarna.

Virret: 194:1-3  292:3,4  447:1,2,4  428  600  455:1,2,6,7 

Jumalanpalveluksen livelähetys ja tallenne ovat nähtävissä Olarin seurakunnan YouTube-sivulla noin kahden viikon ajan: https://www.youtube.com/user/Olarinsrk/featured

Jumalanpalveluksen jälkeen vietämme etäkirkkokahvit : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFjNzE2ZjktNTYzNS00ZjY0LWE2ZDgtNmIyMmM3YzVlN2Yx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a609c794-a48e-43b2-be34-990f3b068db2%22%2c%22Oid%22%3a%22f3d7dc6d-a720-4b77-87c2-7af179a44a88%22%7d 


Järjestäjä

Olarin seurakunta

Ota yhteyttä