Varhaiskasvatusyhteistyö

Tapiolan seurakunta tekee Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan linjausten mukaista ja mahdollistamaa yhteistyötä päiväkotien, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen kanssa. Toteutamme katsomuskasvatusta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet - asiakirjan, Opetushallituksen ohjeistuksen sekä Kirkkohallituksen Kumppanuuden korit -mallin mukaisesti. Seurakunnan ja yhteiskunnan varhaiskasvatuksen yhteistyön mahdollisuuksia on avattu tällä videolla: Kirkosta terve.

Katsomuskasvatuksessa yhteiskunnan varhaiskasvatusyksiköiden lapsiryhmissä tutustutaan niihin uskontoihin ja katsomuksiin, joita lapsiryhmässä on läsnä (ryhmävasu), joista yksi voi olla kristinusko. Katsomuskasvatus on luonteeltaan yleissivistävää ja tarkoitettu kaikille ryhmässä oleville lapsille ja se on Kumppanuuden kori 1 sisältöön kuuluvaa.

Uskonnollisiin tilaisuuksiin Tapiolan seurakunta lähettää kutsun, missä tilaisuuden sisältö on avattu. Varhaiskasvatusyksiköt tiedottavat tilaisuudesta huoltajille, jotka päättävät lapsensa osallistumisesta, siksi kaikkiin tilaisuuksiimme ilmoittaudutaan etukäteen huoltajilta saadut luvat huomioiden. Näitä Kumppanuuden korit 3: Uskonnollisia tilaisuuksia ovat esim. pääsiäisvaellus ja joulukirkko ja Päkän kirkkomuskari.

Yhteistyön tarkemmat sisällöt suunnitellaan ja sovitaan kaksi kertaa vuodessa seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteisessä Katsomuskahvilassa sekä yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa tilaisuuskohtaisesti kunnan varhaiskasvatuksessa meneillään olevaan pedagogiseen aiheeseen.

Suru- ja kriisitapauksissa otattehan yhteyttä päivystävän papin puhelimeen, josta teidät ohjataan eteenpäin: 09 8050 4900 (joka päivä klo 9–21). Seurakunta tarjoaa akuuteissa tilanteissa sekä keskusteluapua ja tarvittaessa yhdessä voimme suunnitella esim. muistohetken. Tämä yhteistyö kuuluu Kumppanuuden kori 4: Kasvun ja hyvin voinnin tukeen.