pajunkissa

SUVAn varhaiskasvatuksen henkilökunnalle kevätkaudella 2021

Kumppanuuden kori 1: Yleissivistävä katsomuskasvatus

Katsomuskahvila
Vuoden 2021 1.Katsomuskahvila Teamsissä ke 27.1.2021 klo 12.30-14. Mukana alueen varhaiskasvatuksen asiantuntija, jolta lähempänä tilaisuutta lisäinfoa ja linkki Teamsiin. Lämpimästi tervetuloa yhdessä suunnittelemaan ja ideoimaan kevätkautta ns.Vuosikelloon.

Hyppää juhlakaruselliin! Uusi menetelmä eri juhlaperinteiden huomioimiseen
Tervetuloa tutustumaan uuteen Juhlakaruselli-menetelmään. Juhlakarusellin avulla pienet lapset saavat kertoa omasta juhlaperinteestään ja tutustua kaverin perinteeseen. Menetelmä pohjautuu eri aistien hyödyntämiseen. Koulutus järjestetään zoomissa 25.1.2021 klo 13-15.
Linkki maksuttomaan koulutukseen ja lisätietoa (Muista ladata Zoom etukäteen)

https://dialogikasvatus.fi/course/hyppaa-juhlakaruselliin-uusi-menetelma-eri-juhlaperinteiden-kasittellyyn/

  • Juhlakulttuuri ja katsomukset koulussa ja päiväkodissa, dosentti Anuleena Kimanen, Helsingin yliopisto
  • Dialogikasvatus.fi portaalin esittely, tohtorikoulutettava Niina Putkonen, Helsingin yliopisto
  • Juhlakaruselli -menetelmä: dialogia eri aistien avulla erityisasiantuntija, Ira Vihreälehto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry & toiminnanjohtaja Marja Laine, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
  • Hiljaisuuden polku, äänimaisemat ja runot, asiantuntija Ilkka Tahvanainen, Kirkkohallitus

Yhteisymmärryksen viikko 1.-7.2.2021- Dialogissa ympäristön kanssa
YK:n kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla (World Interfaith Harmony Week) 1.-7.2.2021 järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia. Vuoden 2021 teemaksi on valittu ”Dialogissa ympäristön kanssa”.

Teeman avulla halutaan nostaa esiin sekä luontoympäristön merkitys että lähiympäristön toimijat. ”Dialogissa ympäristön kanssa” teema muistuttaa meitä siitä, että luontoympäristö tarvitsee meidän kaikkien yhteistyötä. Lisäksi halutaan kiinnittää huomio lähiympäristömme moninaisuuteen. Meistä jokainen luo ja tukee dialogia arkipäiväisissä kohtaamisissa. Tunnenko ja tunnistanko lähiympäristöni moninaisuuden? Teeman avulla halutaan nostaa esiin siis myös esim. kaupunginosatoimijat ja arkiset kohtaamiset: keskustelu- ja dialogitaidot arjessa.

Yhteisymmärrysviikolla suomenkielinen varhaiskasvatus ja seurakunta järjestävät yhteistyössä seuraavat koulutustilaisuudet:

3.2.2021 klo 12.30-14 Espoon suvan ja srk:n varhaiskasvattajille
Keskiviikkona 3.2.2021 kouluttaja Tiina Haapsalo Lasten ja nuorten keskuksesta pitää Teams-koulutuksen klo 12.30 – 14. Tiinan koulutuksessa pohditaan katsomuskasvatuksen näkökulmasta luonto- ja lähiympäristösuhdetta, huoltajien osallisuutta ja rohkeutta olla dialogissa. Koulutus on avoin kaikille suvan ja srk:n varhaiskasvattajille. Ilmoittautumislinkki lähetetty varhaiskasvatuksen asiantuntijan kautta päiväkotien johtajille.

4.2.2021 klo 9-11 Espoon suvan esimiehille
Torstaina 4.2.2021 varhaiskasvatuksen asiantuntija, Reunamo Education Research, Leena Lahtinen pitää Teams-koulutuksen klo 9 – 11. Leenan koulutuksen sisältö linkittyy Yhteisymmärrysviikon teemaan johtajuuden näkökulmasta. Pääsemme miettimään mm. johtajan roolia olla dialogissa työyhteisön, huoltajien ja lähiympäristön kanssa. Koulutus on suunnattu katsomuskasvatuksen sisällöistä ja kehittämisestä kiinnostuneille ja ennen kaikkea esimiestyötä tekeville.

LUONTO LAPSEN SILMIN-IDEAKORTIT VARHAISKASVATTAJILLE 1.-7.2.2021
Luonto toimii inspiraation lähteenä ajattelulle, eettisyydelle ja esteettisyydelle. Valokuvaaminen mahdollistaa osaltaan lapselle omakohtaisen, merkityksellisen luontosuhteen syntymisen, luonnon estetiikan ja monimuotoisuuden sekä ihmettelyn ja ihastelun kautta kaikkina vuodenaikoina. Lapsi havainnoi ympäristöään omalta tasoltaan ja kiinnittää huomionsa itselleen merkittäviin kohteisiin ja yksityiskohtiin. Tarkastelemalla ja tutkimalla lapsi tutustuu itse luontoon ja oppii arvostamaan ja nauttimaan siitä, kunnioittamaan ja huolehtimaan siitä. Luonnon ilmiöitä katsellessaan lapsi pohtii ja kysyy aidosti elämänkysymyksiä.

Suvan varhaiskasvattajat saavat käyttöönsä Terhin ideakortteja (6). Toteutustapana on ns. kamerakynän pedagogiikka. Kuva on mielen äidinkieli. Kamerakynätyöskentelyssä kamera on ajattelun apuväline, jolla sekä ajatellaan että ilmaistaan ajattelua. Kamerakynätehtävät ovat helppoja toteuttaa, koska kuvaaja kuvaa omia pieniä havaintoja, todisteita, muistiinpanoja ja viestejä. Samalla innostamme kokoamaan lapsiryhmän kanssa valokuvanäyttelyn talvisen luonnon yksityiskohdista ja oman ryhmän oppimisprosessista. Valokuvia voi työstää kollaaseiksi esim.  iPadin  sovelluksilla FotoRus -Camera & Foto Editor, elokuvaksi iMoviella tai Adobe Spark videolla. Tapiolan alueen päiväkodin johtajat saavat sähköpostin liitteenä ko.materiaalin.Mikäli et ole saanut sitä, ota yhteys  terhi.kuoppala@evl.fi

Katsomuskahvila: Pääsiäisen kaikki värit
Aika: Ke 10.3.2021 klo 12.30-14
Paikka: Webinaari
Toteutus: Teams
Mukana varhaiskasvatuksen asiantuntojoiden lisäksi Tapiolasta Terhi Kuoppala, varhaiskasvatuksen ohjaaja ja Sari Häkki, lastenohjaaja sekä Leppävaarasta Seija Hatakka. 
Lisätietoja: Rakennetaan yhdessä pääsiäistä päiväkotiin ja perhepäivähoitoon. Esitellään toimintaideoita (Kumppanuuden korit 1 ja 3 ) ja keskustellaan pääsiäisen viettoon liittyvistä kysymyksistä.  Ihmetellään pääsiäistä mm.yhdessä leppäkertun kanssa ja tutkitaan, millaisia värejä ja niiden herättämiä tunteita, perinteitä ja symboliikkaa pääsiäiseen liittyy. Lisätietoa terhi.kuoppala@evl.fi  . Microsoft Teams-linkin lähettää  oman alueen varhaiskasvatuksen asiantuntija päiväkotisi johtajalle. 

Katsomuskahvila: Kun lapsi kysyy kuolemasta-Miten tukea lasta surussa
Aika: 27.10.2021 klo 12.30–14
Paikka: Otaniemen kappeli, Jämeräntaival 8, 02150 Espoo
Mukana: Marianne Tiihonen, kappalainen ja Kristiina Larjava, perhetyöntekijä-sielunhoitoterapeutti sekä Terhi Kuoppala, varhaiskasvatuksen ohjaaja
Lisätietoja: Käsittelemme Pyhäpäivän kristillisen tradition mukaan. Pohdimme lasten kysymysten äärellä kuolemaa. Saamme näkemyksiä kuinka tukea lasta surussa. Tutustumme seurakunnalta lainattavaan Suru-laatikoon ja sen käyttöön. Webinaariin osallistuneet saavat materiaalin pdf-muodossa sähköpostin liitteenä. Webinaarin yhteydessä mahdollisuus varata 5-6 v. ryhmälle tutustumiskäynti Tapiolan uurnalehtoon (Kumppanuuden korit 1: Yleissivistävä katsomuskasvatus). Ilmoittautumiset 18.10.2021 mennessä terhi.kuoppala@evl.fi

Katsomuskahvila: Joulu-Kristillisen tradition mukaan
Aika: 17.11.2021 klo 12.30–14
Paikka: Otaniemen kappeli, Jämeräntaival 8, 02150 Espoo
Mukana: Terhi Kuoppala, varhaiskasvatuksen ohjaaja sekä päiväkotimentoreita.
Lisätietoa: Tutustumme erilaisiin mahdollisuuksiin käsitellä joulua yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa ryhmävasu huomioiden. Webinaarissa kuulemme erilaisista koko päiväkotia ja lapsia osallistavista elämyksellisisistä ja kokemuksellisista joulun vieton toimintaideoista. Webinaariin osallistuneille toimitetaan materiaalikassi. Ilmoittautumiset 8.11.2021 mennessä terhi.kuoppala@evl.fi

Kumppanuuden kori 3: Uskonnollinen tilaisuus

PERUTTU: Aihe: Arki-illan retriitti
Valitettavasti uusien koronarajoitusten vuoksi Arki-illan retriitti joudutaan perumaan.

Aika: 8.3.2021 klo 18–20
Paikka: Otaniemen kappeli, Jämeräntaival 8, 02150 Espoo
Toteutus: Lattiakuva-menetelmä
Mukana: Marjukka Luoma, vs.lapsityönohjaaja  ja Erika Kallio, kasvatuksen pappi sekä Terhi Kuoppala, varhaiskasvatuksen ohjaaja
Lisätietoja: Arkiretriiteistä on tullut viime vuosina hyvin suosittu tapa harjoittaa retriittien hiljaisuutta oman arjen keskellä. Kiire, melu ja arjen vaatimukset katkaistaan tietoisella vetäytymisellä hiljaisuuteen ja hetken lepoon Arki-illan retriitti on mahdollisuus niillekin, joiden on vaikea irrottautua retriittiin yön yli, syventyä kuuntelemaan omaa sisintä ja viivähtämään rukoillen ja mietiskellen Raamatun tekstien ja musiikin äärellä kohti pääsiäisen riemua.terhi.kuoppala@evl.fi Retriiteistä ja Hiljaisuuden päivistä mm. Hiljaisuuden Ystävät järjestämänä muualla Suomessa löydät tästä .

Aihe: Arki-illan retriitti
Aika: 22.11.2021 klo 18-20
Paikka: Otaniemen kappeli, Jämeräntaival 8, 02150 Espoo
Toteutus: Lue kuvaa-menetelmä
Mukana: Terhi Kuoppala, varhaiskasvatuksen ohjaaja ja Anu Ristimäki, seurakuntapastori
Lisätietoja: Lähellä 1. Adventtia retriitin levollisessa hiljaisuudessa, saa sydämeemme syttyä ilo tulevan joulun kirkkaudesta pimeän talven keskellä. Sytytämme yhdessä tuohuksia ja laulamme yksinkertaisia Taizé-lauluja/kaanoneita, rukoilemme sekä mietiskelemme joulun sanomaa Lue kuvaa-menetelmän kautta. Ilmoittautumiset: 15.11.2021 mennessä terhi.kuoppala@evl.fi

YouTube-video

Varhaiskasvatusyhteistyö

Tapiolan seurakunta tekee Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan linjausten mukaista ja mahdollistamaa yhteistyötä päiväkotien, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen kanssa. Toteutamme katsomuskasvatusta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet - asiakirjan, Opetushallituksen ohjeistuksen sekä Kirkkohallituksen Kumppanuuden korit -mallin mukaisesti. Seurakunnan ja yhteiskunnan varhaiskasvatuksen yhteistyön mahdollisuuksia on avattu tällä videolla: Kirkosta terve.

Katsomuskasvatuksessa yhteiskunnan varhaiskasvatusyksiköiden lapsiryhmissä tutustutaan niihin uskontoihin ja katsomuksiin, joita lapsiryhmässä on läsnä (ryhmävasu), joista yksi voi olla kristinusko. Katsomuskasvatus on luonteeltaan yleissivistävää ja tarkoitettu kaikille ryhmässä oleville lapsille ja se on Kumppanuuden kori 1 sisältöön kuuluvaa.

Uskonnollisiin tilaisuuksiin Tapiolan seurakunta lähettää kutsun, missä tilaisuuden sisältö on avattu. Varhaiskasvatusyksiköt tiedottavat tilaisuudesta huoltajille, jotka päättävät lapsensa osallistumisesta, siksi kaikkiin tilaisuuksiimme ilmoittaudutaan etukäteen huoltajilta saadut luvat huomioiden. Näitä Kumppanuuden korit 3: Uskonnollisia tilaisuuksia ovat esim. pääsiäisvaellus ja joulukirkko ja Päkän kirkkomuskari.

Yhteistyön tarkemmat sisällöt suunnitellaan ja sovitaan kaksi kertaa vuodessa seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteisessä Katsomuskahvilassa sekä yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa tilaisuuskohtaisesti kunnan varhaiskasvatuksessa meneillään olevaan pedagogiseen aiheeseen.

Suru- ja kriisitapauksissa otattehan yhteyttä päivystävän papin puhelimeen, josta teidät ohjataan eteenpäin: 09 8050 4900 (joka päivä klo 9–21). Seurakunta tarjoaa akuuteissa tilanteissa sekä keskusteluapua ja tarvittaessa yhdessä voimme suunnitella esim. muistohetken. Tämä yhteistyö kuuluu Kumppanuuden kori 4: Kasvun ja hyvin voinnin tukeen. Seurakunnilla on myös sururyhmiä aikuisille. Lapsiryhmän aikuisille on lainattavissa Surulaukku-materiaalia lapsen surun tukemiseksi lapsiryhmässä. Nouto ja palautus Mankkaan seurakuntakodilta (Mankkaantie 2–4) tai sopimuksen mukaan muualta terhi.kuoppala@evl.fi

 

Varhaiskasvatusyksikön Peda-palaveri, Työyhteisöpäivä tai tilauskoulutus

Tarjoamme tietoa ja työvälineitä katsomuskasvatuksen kehittämiseen; aiheena voivat olla esim. katsomukset, juhlat, uskonnot, uskontodialogia. Koulutus voidaan toteuttaa kunkin yksikön tarpeiden mukaan joko tiimi-, yksikkö- tai aluekohtaisena koulutuksena. Koulutus voidaan toteuttaa tiimipalaverissa, aamupäivä- tai iltapäiväkoulutuksena tai kouluttaja voi osallistua yksikön kehittämispäivään. HUOM! Myös Teams-yhteydellä mahdollista.   terhi.kuoppala@evl.fi

 

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Tapiolan seurakunta
Mankkaantie 2-4
02180 Espoo

Yhteistyö yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa, päiväkerhot, laaja-alainen perhetyö.

Parisuhteen palikat parisuhdemenetelmä, Gordonin Toimiva Perhe-ohjelma, Erosta eteenpäi, Kriton, Tarinoiden maa -ohjaaja.