Kausityöntekijät

Rippikoulujen ohjaajina toimivat seurakuntien työntekijät. Heidän lisäkseen pääasiassa kolmen henkilön ohjaajatiimiin kuuluu usein kausityöntekijä, joka on pääsääntöisesti kirkollisen alan opiskelija.

Tehtävään etsitään opiskelijoita ensisijaisesti ev. lut. kirkon hengelliseen työhön valmistavilta aloilta. Hakuaika on yleensä syksyisin ja siitä ilmoitetaan Espoon seurakuntien verkkosivuilla sekä muissa medioissa. Eduiksi tehtävässä katsotaan kyky työskennellä ryhmässä, oma-aloitteisuus, kiinnostus nuorten kohtaamiseen sekä RKS 2017:n tuntemus.

Rippikoulujen kokonaiskesto on noin puoli vuotta. Suurin osa rippikouluista sisältää leirijakson kesällä. Tehtävä edellyttää sitoutumista rippikoulun suunnitteluun, yhteisiin tapaamisiin ja konfirmaatioon yhdessä muiden ohjaajien kanssa koko rippikoulun keston ajan. Tehtävät sovitaan tarkemmin seurakunta- ja rippikoulukohtaisesti. 

Valituiksi tulevilla kausityöntekijöillä tulee kullakin olemaan noin 1–3 rippikoulua. Rippikoulut alkavat eri aikoihin, pääsääntöisesti kevättalvella, päättyen konfirmaatioon kesällä tai syksyllä. Valitut kausityöntekijät otetaan tilapäiseen virkasuhteeseen (ilman virkaa) hengelliseen työhön, jolloin palkka maksetaan tehtävään sovittujen työpäivien mukaisesti. Työpäiviä ovat rippikoulun intensiivijakson lisäksi muut kausityöntekijän läsnäoloa edellyttävät kokoontumiset, joista sovitaan erikseen. Palkkaus, päivärahat sekä vapaa- ja lomapäivät määritellään kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisää tietoa kausityöstä Espoon seurakuntien rippikouluissa saat ottamalla yhteyttä kasvatuksen asiantuntija Johanna Hirstoon, johanna.hirsto@evl.fi, 050 340 2908.

Pappi ja kesätyöntekijä.
Kuva: Jani Laukkanen
Kasvatuksen asiantuntija
Espoon seurakuntayhtymä
kasvatustyön tukipalvelut
Kirkkokatu 1
02770 Espoo