Miten rippikouluun?

Vuoden 2019 rippikouluihin kutsutaan erityisesti vuonna 2004 syntyneitä nuoria.

Varsinainen ilmoittautumisaika vuoden 2019 rippikouluihin oli lokakuussa 2018. Mutta jos ilmoittautuminen on tarpeen vielä myöhemmin, Espoon seurakuntien rippikouluvastaavat auttavat jälki-ilmoittautumisissa ja pyrkivät löytämään jokaiselle nuorelle sopivat rippikoulupaikan.

Tieto omasta ripariryhmästä lähetetään postitse. Käytännön tietoa rippikouluihin liittyen löytyy vasemmalta "Ripari-infosta".

Mera info om skriban på svenska hittar du på Esbo svenska församlings sidor

Rippikoulu suoritetaan ensisijaisesti omassa seurakunnassa.


Rippikoulut Espoon seurakunnissa

Espoonlahden seurakunta
Leppävaaran seurakunta
Olarin seurakunta
Tapiolan seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
Esbo svenska forsamling


Jos nuori ei muista omaa seurakuntaansa, sen voi etsiä karttapalvelusta tai ottamalla yhteyttä seurakuntien palvelukeskukseen. Jos nuori ei ole vielä seurakunnan jäsen, osallistuu hän rippikouluun siinä seurakunnassa, jonka alueella hän asuu. Alue selviää osoitetiedon perusteella samasta karttapalvelusta.

Nuori haluaa samaan rippikouluryhmään kaverin kanssa. Miten toimimme? Jos nuori haluaa samaan ryhmään kavereidensa kanssa, pitää etukäteen sopia, mitkä 45 ryhmää ja vain yhdessä Espoon seurakunnista ovat ne, joille kaikki hakevat. Sitten ensimmäinen nuorista täyttää hakemuslomakkeen. Hän ruksittaa kohdan "Kaverikoodi". Vahvistussähköpostissa hän saa koodin, joka hänen on ilmoitettava kavereilleen. Nämä käyvät täyttämässä itsekin hakemuslomakkeen ja ruksittavat kohdan "Käytä kaverilta saamasi kaverikoodi" ja syöttävät  koodin lomakkeelle. Tällöin rippikouluryhmävalinnaksi ilmestyvät samat ryhmät, jotka ensimmäisenä ilmoittanut on syöttänyt hakulomakkeelle. Kaveriryhmässä voi olla 2–3 nuorta seurakunnasta riippuen.

Jos nuori osallistuu järjestö- tai harrasterippikouluun tai herätysliikkeen järjestämään rippikouluun, tulee hänen ilmoittautua silti omaan kotiseurakuntaansa.

Nuori voi tarvita erityistä tukea, jotta voi osallistua rippikouluun. Lisätietoa erilaisille oppijoille löytyy "Oppimisen tai osallistumisen haasteet / erityisryhmät" -otsikon alta.

Lisätietoja rippikoulusta löytyy vasemmalta "Ripari-infoa" -otsikon alta.

YouTube-video