Uutislistaukseen

Seurakuntien päättäjiksi kaivataan eri-ikäisiä ja eri tavoin ajattelevia espoolaisia

Ehdokasasettelu syksyn seurakuntavaaleihin on käynnistynyt. Tähän mennessä yhteensä 14 valitsijayhdistystä Espoossa on ilmoittanut olevansa mukana vaaleissa.
 

Kuvassa in eri-ikäisiä ihmisiä äänestyspaikalla pöydän ympärillä ehdokaslistan äärellä.

Edellisten seurakuntavaalien yhtenä ennakkoäänestyspaikkana oli kauppakeskus Iso Omenan palvelutori. Kuva Mirja Aukee.

–  Ehdokkaiksi tarvitaan erilaisista taustoista tulevia, erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Espoon seurakunnat ovat jäsenistöltään moninaisia ja sen olisi hyvä näkyä myös päätöksenteossa, toteaa seurakuntavaalien projektikoordinaattori Iida Rotko.

Marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan uudet luottamushenkilöt kaudelle 2023–2026. Vaaleissa ehdolle asetutaan valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistysten taustana on erilaisia yhdistäviä tekijöitä kuten esimerkiksi paikallinen teema, asuinalue, arvomaailma, puolue tai herätysliike.

Tällä hetkellä poliittisista puolueista ainoastaan Kokoomus on ilmoittanut olevansa mukana. Eniten ehdokaslistoja Espoon seurakuntiin ovat perustaneet Kirkko kaikille ja Tulkaa kaikki, jotka painottavat tasa-arvoa sekä Yhdessä matkalla, joka painottaa keskittymistä kirkon perustehtävään ja lähetystyöhön. Listojen ohjelmiin voi tutustua tarkemmin verkkosivuilla.

Suurin osa luottamushenkilöistä tyytyväisiä vaikutusvaltaansa


Kirkko ja kaupunki toteutti keväällä 2022 kyselyn nykyisille pääkaupunkiseudun seurakuntien päättäjille. Kysely lähetettiin yhteensä 545 luottamushenkilölle, joista vastasi 129. Kyselyn mukaan kolme neljäsosaa pääkaupunkiseudun seurakuntien luottamushenkilöistä on tyytyväisiä asemaansa. Enemmistö kokee saavansa seurakunnissa arvostusta ja on tyytyväinen vaikutusvaltaansa.

Suurin osa Kirkko ja kaupungin luottamushenkilökyselyyn vastanneista suosittelisi kirkon luottamustehtäviin lähtemistä myös muille.

Kaikki luottamushenkilöt saivat valita kolme tärkeintä asiaa, joihin he ovat viime vuosina päässeet vaikuttamaan. 60 prosenttia valitsi yhdeksi niistä työntekijävalinnat. Seuraaviksi tärkeimmät asiat liittyivät strategiseen suunnitteluun, toiminnan suunnitteluun ja talouteen. Espoossa metsäohjelman lisäksi kirkkojen korjaukset ja toimitiloista luopuminen sekä kirkkoherrojen ja piispan valinta nousivat sanallisissa kysymyksissä esiin.

Seurakuntavaalien 2022 ehdokasasettelu päättyy ja valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on jätettävä hyväksyttäviksi 15.9.2022.

Seurakuntavaalipäivä on 20.11.2022. Ennakkoäänestys järjestetään 8.−12.11.2022. 

Tiedossa olevat ehdokaslistat:
 

Esbo svenska församling                         

Ei listoja tiedossa


Leppävaaran seurakunta

Kirkko kaikille – Leppävaara

Kokoomus ja sitoutumattomat

Yhdessä matkalla


Espoonlahden seurakunta

Kokoomus ja sitoutumattomat

Yhdessä matkalla
 

Olarin seurakunta

Kirkko kaikille – Olari

Kokoomus ja sitoutumattomat

Missio Olari
 

Tapiolan seurakunta

Kokoomus ja sitoutumattomat

Tulkaa kaikki

Yhdessä matkalla
 

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Kirkko kaikille – Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Kokoomus ja sitoutumattomat

Yhdessä matkalla


Seurakuntavaalisivut 2022 Espoossa

1.6.2022 15.50