Uutislistaukseen

Espoonlahden seurakunnan kirkkoherran virka on avoinna

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut Espoonlahden seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi. Hakuaika päättyy 16.12.2022.

Espoonlahden kirkko lumipeitteen alla. Aurinko paistaa kirkkaasti.

Espoonlahden kirkko on uuden kauppakeskuksen ja avautuvan metroaseman välittömässä läheisyydessä.

 

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut Espoonlahden seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi. Hakuaika päättyy 16.12.2022.

Vaali toteutetaan välillisenä eli seurakuntaneuvosto valitsee uuden kirkkoherran keväällä 2023. Uusi kirkkoherra aloittaa tehtävässään 1.9.2023, kun nykyinen kirkkoherra Jouni Turtiainen jää eläkkeelle.

Kirkkoherran virkaa voivat hakea papit, jotka ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon. Lisäksi seurakuntaneuvosto on määritellyt erityiset tarpeet, jotka otetaan huomioon arvioitaessa hakijoiden sopivuutta kyseiseen virkaan. Espoonlahden kirkkoherran viran erityistarpeet ovat suuren seurakunnan hallinnollis-taloudellisen kokemuksen ja osaamisen ohella mm. strategisessa johtamisessa, erilaisten kulttuurien huomioon ottamisessa, asiantuntijoiden henkilöstöjohtamisessa ja viestinnässä sekä yhteistyökyvyssä. Lisäksi kirkkoherralta edellytetään hengellistä johtajuutta: Jumalan rakkauden evankeliumin rohkeaa ja monikanavaista esillä pitämistä sekä laajaa diakoniaa ja kansainvälistä työtä sekä kristillistä kasvatusta ymmärtävää sekä musiikki- ja jumalanpalveluselämän kehittämiseen tähtäävää työotetta.

Tuomiokapituli on asettanut vaalin valmistelijaksi Tapiolan kirkkoherra Päivi Linnoisen.

Espoonlahden seurakunta on yksi Espoon seurakuntayhtymän kuudesta seurakunnasta. Noin 30 000 jäsenen vireä seurakunta on nopeasti kehittyvän alueen keskeinen toimija, joka haluaa olla mukana ihmisten arjessa ketään unohtamatta.

Lisätietoja
kirkkoherra Jouni Turtiainen
050 432 7515, jouni.turtiainen@evl.fi

Hakuilmoitus Kirkon rerytointisivustolla

23.11.2022 21.05