Uutislistaukseen

Omaishoitajat tarvitsevat tukea vaativassa tehtävässään

Espoossa oli vuonna 2022 noin 1500 omaishoitajaa. Luku sisältää kaikki omaishoitajat, eli ne lasten ja aikuisten hoitajat, jotka saavat omaishoidontukea. Tämän lisäksi on paljon omaistaan hoitavia, eivät saa tai eivät ole hakeneet omaishoidon tukea. Omaishoitajille on tarjolla eri toimijoiden järjestämää tukea.

Kuvassa harmaantunut pariskunta katsoo lämpimästi toisiaan, toinen istuu keinussa, toinen kumartuu häntä ko...

Kuva: Pexels.

Muuttuiko omaishoitajien palvelut Espoon siirtyessä osaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta?

– Lakisääteiset palvelut eivät muuttuneet, mutta toki hyvinvointialueen kunnissa oli omia käytäntöjä ja palkkiosummat ja myöntämisperusteet ja esim. vapaapäivien pitämismahdollisuudet poikkesivat toisistaan. Hyvinvointialueen tullessa ne yhdenmukaistettiin, mikä tapahtuu käytännössä tämän vuoden aikana, vastaa Suvi Mansukoski-Mustonen, Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja.

– Omaishoitajia on huolestuttanut palkkioluokan määräytyminen uuden sopimuksen myötä sekä vapaapäivien pitämisen mahdollisuudet. Myös yleinen sosiaali- ja erityisesti terveydenhuollon palvelujen saaminen huolestuttaa. Pääseekö enää lääkäriin, kuinka kauan odotan takaisinsoittoa ym., Mansukoski-Mustonen jatkaa.

– Aivan viime päivinä puheeksi on noussut uuden hallitusohjelman mukaiset muun sosiaaliturvan kiristykset, kuinka ne vaikuttavat omaishoitajien toimeentuloon. Hoivapaikan saaminen sitten kun omat voimat loppuvat ja hoidettavan hoitaminen kotona käy mahdottomaksi on ikuinen huolenaihe.

– Lisäksi nostaisin esiin työikäiset, esim. erityislastaan hoitavat tai etänä ikääntyvästä omaisestaan huolehtivat. Heidän työssäkäyntimahdollisuutensa olisi turvattava ja saatava joustovaraa työelämään. Omaisistaan huolehtivat työikäiset, useimmiten keski-ikäiset naiset, ovat tulevaisuudessa kasvava ryhmä.

Miten seurakunnat auttavat omaishoitajia ja millaista yhteistyötä on olemassa?

– Meillä on jo hyvää yhteistyötä erityisesti Espoonlahden, Olarin ja Tapiolan seurakuntien diakoniatyön kanssa. Seurakunnissa kohdataan paljon omaishoitotilanteissa olevia, jotka eivät tunnista olevansa siinä, joten puheeksi ottaminen ja ohjaaminen tuen piiriin on tärkeää. Kotikäynnit ovat myös tärkeitä, koska monet omaishoitajat eivät pääse lähtemään tilaisuuksiin kotoa, Suvi Mansukoski-Mustonen kertoo.

Espoonlahden seurakunnassa järjestetään omaishoitajien ja muistisairaiden läheisten vertaistukiryhmä kaksi kertaa kuukaudessa yhteistyössä SPR:n kanssa.

– Omaishoitajat tekevät tärkeää ja vaativaa työtä läheistensä parhaaksi, toteaa vanhustyön diakoni Eija Siivonen Espoonlahden seurakunnasta.

– Omaishoitoon liittyy suuri elämänmuutos, jossa omaishoitaja voi tuntea jäävänsä yksin. Työ on usein kokoaikaista ja ympärivuorokautista, jossa omat tarpeet jäävät helposti syrjään.

– Omaishoitaja joutuu opettelemaan monia uusia asioita ja tehtäviä. Usein taakka kevenee, kun omista kokemuksistaan ja tunteistaan saa keskustella muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Tapaamisissa on omaishoitajille  omaa vertaistuellista ohjelmaa ja muistisairaat läheiset saavat puolestaan osallistua SPR:n vapaaehtoisten järjestämään viriketuokioon. Lopuksi syödään kaikki yhdessä.

Omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi on myös Virkistystorstai-toiminta Soukan Seniorikeskuksessa yhteistyössä Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen Senioripalvelujen kanssa. Omaishoitaja voi tuoda läheisensä kolmeksi tunniksi virkistävän ohjelman pariin ja viettää itse lepohetken tai käydä vaikka asioilla rauhassa.

– Diakoniatyöntekijältä on myös mahdollista saada keskustelutukea. Oloa voi helpottaa jo se, kun joku kuuntelee ja ymmärtää, Eija Siivonen toteaa vielä.

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry järjestää myös monenlaista omaishoitajia tukevaa toimintaa.

Paikallinen omaishoitajaverkosto kokoontuu säännöllisesti jakamaan tietoa ja keskustelemaan omaishoidon asioista. Siihen kuuluvat muun muassa Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry, Espoon ev. lut. seurakuntien edustajat diakoniatyöstä, SPR:n edustaja, Länsi Uudenmaan hyvinvointialueen omaishoidon asiakasvastaavia ja Uudenmaan Muistiluotsi.

Lisätietoja:

Diakoni Eija Siivonen, diakoninen vanhustyö, Espoonlahden seurakunta, 041 534 1706, eija.siivonen@evl.fi

Toiminnanjohtaja ja OmaisOiva-ohjaaja Suvi Mansukoski-Mustonen, Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry, 040 570 9780, info@eskaomaishoito.fi

Vertaistukiryhmä kokoontuu Espoonlahdessa

Omaishoitajien ja muistisairaiden läheisten vertaistukiryhmä kokoontuu parillisten viikkojen perjantaina klo 10–12.30 Soukan kappelilla osoitteessa Soukankuja 3, Espoo.

Tarjolla on vertaistukea muistisairaiden omaishoitajille. Ryhmää ohjaa seurakunnan vapaaehtoinen yhteistyössä SPR:n vapaaehtoisten kanssa. Lopuksi syödään yhdessä. Lounaan hinta on 5 e / henkilö. Ryhmä kokoontuu syksyllä parillisilla viikoilla 8.9.–1.12.

8.9.2023 07.00