Uutislistaukseen

Israel–Palestiina -symposium Tapiolan kirkolla

Tapiolan kirkolla järjestetään Israel–Palestiina -symposium torstaina 30.11. Miten kirkot ja uskonnot voivat olla edistämässä rauhaa? Kommentaattorina tilaisuudessa on muun muassa Mikkelin piispa Mari Parkkinen.

Tapiola symposium.png

Kuva: Menni Nousiainen.

Tervetuloa torstaina 30.11. klo 15–18 Tapiolan kirkolle kuulemaan Israel–Palestiinan tilannetta taustoittavia puheenvuoroja ja keskustelemaan toivosta ja rauhasta uskontojen näkökulmasta. Symposiumissa tarkastellaan konfliktin historiaa ja nykytilaa sekä pohditaan kirkkojen ja uskontojen vastuuta. Mitkä ovat kirkkojen ja uskontojen askelet kohti rauhaa?

Tilaisuutta voi seurata myös etänä Tapiolan seurakunnan YouTube-kanavalla.

Alustajat ja kommentaattorit tilaisuudessa

Tilaisuus alkaa eri kirkkokuntien yhteisellä rukouksella. Symposiumin alustajina kuullaan Tiina Hyyppää ja Anna-Liisa Rafaelia. Molemmat työskentelevät väitöskirjatutkijoina Helsingin yliopistossa.

– Oma puheenvuoroni käsittelee Israel-Palestiina-konfliktin taustoja eli sitä, miten konfliktia on yritetty ratkaista erityisesti Oslon sopimuksen puitteissa kahden valtion mallilla. Viime vuosina kahden valtion tavoite on jäänyt yhä kaukaisemmaksi haaveeksi. Pohdin myös syksyn tapahtumia edeltänyttä poliittista tilannetta ja sitä, miten sodasta voitaisiin päästä eteenpäin kohti kestävää rauhaa, kertoo Tiina Hyyppä, väitöskirjatutkija Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmasta.

– Itse pohdin uskontojen roolia Israelin ja Palestiinan nykytilanteessa. Katson, että uskonnollisten näkemysten valossa konflikti usein syvenee historiallisesti ja voi näyttäytyä miltei ikuiselta. Uskonnolliset selitykset ja merkitykset usein myös laajentavat konfliktin paikallisesta globaaliksi. Juuri uskonnoille annettu vahva rooli ja uskontojen vastakkainasettelu tekevät Israelin ja Palestiinan nykytilanteesta sellaisen, joka koskettaa myös meitä. Pyrin hahmottamaan, millaiset näkemykset uskonnoista voisivat auttaa näkemään uskonnot resursseina jotka edesauttavat rauhaa, kertoo väitöskirjatutkija Anna-Liisa Rafael Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmasta. 

Kommentoijina tilaisuudessa kuullaan myös piispa Mari Parkkista Mikkelin hiippakunnasta, tutkijatohtori Tiina Järveä Tampereen Yliopistosta ja Ulkoministeriön, juutalaisten, palestiinalaisten, Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran edustajia. Piispa Parkkinen tutki tohtorinväitöskirjassaan palestiinalaiskristittyjen käsityksiä uskosta.

Tilaisuuteen on varattu hiljainen tila niille, joita konflikti on koskettanut syvästi. Paikalla päivystää Tapiolan seurakunnan pappi.

Ohjelma

klo 14.45–15.25 kahvit Kahvila Valossa, kirkon päädyssä

klo 15.30–18.00 symposium kirkkosalissa

 

Tapiolan kirkon osoite on Kirkkopolku 6.

24.11.2023 14.41