Kuulutus hoitamattomista haudoista 19.10.2017

23.10.2017 12.00

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla alla mainittujen sukuhautojen hoito on olennaisesti laiminlyöty. 

Kiinteistöjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston delegointipäätöksellä, velvoittaa kirkkolain 17 luvun 5 §:n perusteella kunkin mainitun haudan hautaoikeuden haltijaa vuoden määräajassa tämän kuulutuksen päivämäärästä lukien kunnostamaan haudan uhalla, että oikeus hautaan julistetaan menetetyksi.

Hoitovelvoitteen täyttämiseksi riittää, että haudan yleishoito (= haudan nurmi- tai sorapinnan hoito sekä tarvittaessa muistomerkin ja mahdollisten reunakivien oikaisu) on järjestetty. Pelkkä kukkien tuominen haudalle ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi. Kukkien istuttaminen ei ole pakollista.

Haudan kunnostuksen ja hoidon osalta antavat pyydettäessä ohjeita hautausmaiden työnjohtajina toimivat puistopuutarhurit, jotka ovat tavattavissa hautausmailla pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7.30–14.30, lauantaita lukuun ottamatta. Puhelimitse heidät tavoittaa numerosta 09 80 501, varmimmin klo 13.00–14.00.

Espoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto ottaa hautoja hoitaakseen ja lisätietoja saa hautatoimistosta, p. 09 8050 2200. Hautatoimisto on avoinna arkisin klo 9.00-15.00.

Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella.

KAPPELIN HAUTAUSMAALLA

H.190   I.77   I.118   I.120   I.147    L.61   L.101   P.73   A1.4.2   D1.17

KIRKON HAUTAUSMAALLA

A.62   D.261   E.67   H.49   K.5   U.42   W.8   W.9   X.95    X.130   Y.126   Z.69   Ä.264   C1.22   I1.18   I1.38   I1.82

Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Yhteiselle kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisuvaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa Espoon seurakuntayhtymän virastosta, p. 09 80 501.

Espoossa 19.10.2017

« Uutislistaukseen