Uutislistaukseen

1,7 miljoonaa lähetystyöhön ja kansainväliseen apuun

4.4.2017 17.50

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti 29. maaliskuuta vuoden 2017 lähetystyön ja kansainvälisen avun määrärahan jakamisesta. Talousarviossa tähän on varattu 1 701 500 euroa, joka on 4,1, % arvioidusta kirkollisverotulosta.

Espoon seurakuntien edellisvuosien linjausten mukaisesti määräraha jaettiin kaikille kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle siinä suhteessa, mikä on järjestöjen valtakunnallinen kokonaiskannatus:

  • Kirkon Ulkomaanapu 592 803 euroa (34,84 %)
  • Suomen Lähetysseura 564 387 euroa (33,17 %)
  • Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 163 174 euroa (9,59 %)
  • Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys 109 747 euroa (6,45 %)
  • Medialähetys Sanansaattajat 98 517 euroa (5,79 %)
  • Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 95 284 euroa (5,60 %)
  • Suomen Pipliaseura 60 063 euroa (3,53 %)
  • Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland 17 525 euroa (1,03 %)

Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia eli auttaminen ovat osa seurakuntien perustoimintaa. Talousarviomäärärahan lisäksi seurakunnissa toimii lähetyspiirejä ja kansainvälisen avun ryhmiä, jotka järjestävät toimintaa, keräävät varoja ja rukoilevat tehtävän työn ja lähettien puolesta.