Uutislistaukseen

Kirkko Espoossa - kaikkia varten

7.2.2017 18.05

Espoon seurakuntien tulevaisuuden suuntaviivat seuraaville viidelle vuodelle on päivitetty. Strategia hyväksyttiin syyskuussa 2016 ja seurakunnat päivittivät omat tulevaisuusasiakirjansa sen mukaisesti syksyn aikana. Joulu- ja tammikuussa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi uudet linjaukset koskien henkilöstöä, viestintää, kiinteistöjä ja hautaustoimea sekä yhteistä seurakuntatyötä.

Strategia pähkinänkuoressa:

Arvot ja visio:

 • Espoon seurakuntien toiminta perustuu armoon, oikeudenmukaisuuteen ja osallisuuteen.
 • Visiona on, että seurakunta on Espoossa ihmisille merkittävä yhteisö, joka vahvistaa kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta ja on läsnä niin arjessa kuin juhlassa.

Toimintaa ohjaavat 5 periaatetta:

 • Puheemme Jumalasta ja tekomme ovat rohkeita, monipuolisia ja yllättäviä.
 • Kohtaamisemme on kuuntelevaa ja kunnioittavaa.
 • Rakastamme lähimmäistä.
 • Arvostamme jäsenyyttä.
 • Elämme luontevasti muutoksessa.

Talous pidetään tasapainossa:

 • Kirkollisveroprosentin suuruus on 1 prosentti.
 • Vuosikate kattaa poistot strategiakauden loppuun mennessä.
 • Investointeihin käytetään vuositasolla korkeintaan 80 prosenttia tulorahoituksesta. Tarvittaessa voidaan käyttää velkarahoitusta.
 • Seurakunnallisten tilojen laajuus ei kasva nykyisestä. Tilojen käyttöä tehostetaan.

Tutustu strategioihin, ohjelmiin ja tulevaisuusasiakirjoihin.

 

Piirrosvideo Espoon seurakuntien uudesta strategiasta.